LÂ İLAHE İLLALLAH ve RABBİM ALLAH DERKEN:

EY ALLAH ‘ IM!

• Bütün yaratılmışların sahibi, terbiyecisi ve yöneticisi sensin. (Rab Kelimesinin Anlamı) (FÂTİHA 1)
• Kâinattaki her şey senin mülkündür. Mülkün hakiki sahibi sensin. Mülkünde dilediğin şekilde tasarruf edersin. (BAKARA 107 ve 255, Â’Lİ İMRAN 26)
• Hayatımın her ânında, başkalarına değil, yalnız sana kulluk yaparım. (FÂTİHA 4, YÂSİN 60)
• Dualara yalnız sen cevap verdiğin için, darda kalınca yalnız seni yardıma çağırırım. (BAKARA 186 , NEML 62)
• Yaratan sen olduğun için, emretme yetkisi de, hâkimiyet de yalnız sana aittir. (A’RÂF 54, YUSUF 40)
• Senin doğru dediğin doğru, güzel dediğin güzel, iyi dediğin iyidir. (EN‘ÂM 114, FURKAN 1)
• Doğru yol, senin Kur‘an–ı Kerim‘de gösterdiğin yoldur. (Â’Lİ İMRAN 73)
• Geçmiş zamanları, günümüzü, geleceği, gizlileri bilen yalnız sensin. (HİCR 24 – EN ‘ ÂM 59 ve 73)
• Hakiki adalet ve huzur ancak senin emir ve yasaklarınla gerçekleşir. (NİSÂ 40 , MÜ ‘ MİN 20 , TİN
• Hiçbir kanunu, geleneği, ilkeyi, töreyi senin emirlerinin önüne geçirmem. (AHZÂB 36)
• Nasıl yaşayacağımı belirleme yetkisi ve hakkı yalnızca senindir. (Â’Lİ İMRAN 85, EN ‘ ÂM 153, CÂSİYE 1
• Hiçbir şeyi seni sever gibi sevemem. (BAKARA 165)
• Dirilten ve öldüren sensin. (A’RÂF 158)
• Her şeyde senin rızanı ön planda tutarım. (EN ‘ÂM 162)
• Hiçbir zarar ve fayda senin takdirin olmadan gerçekleşmez. (EN‘ÂM 17)
• Yediren ve içiren, rızık veren sensin. (ŞUARÂ 79)
• Hastalandığımda şifa veren sensin. (ŞUARÂ 80)
• Kıyamet günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum sensin. (ŞUARÂ 82)
• Senin söz söylediğin bir konuda ben kesinlikle karşı bir söz söylemem. (HUCURÂT 1)
• Sana ve Resulüne karşı gelenleri asla sevemem. (MÜCÂDELE 22)
• Benim dostum yalnızca Sen, Resulün ve senin emirlerine boyun eğerek namazlarını dosdoğru kılıp zekatlarını veren mü’minlerdir. (MÂİDE 55)
• Hesap Günü‘nün Sahibi sensin. (FÂTİHA 3)
• Azabından korkulması gereken yalnızca sensin. (ZÜMER 13)
• Tevekkül edilecek, boyun eğilecek makam yalnız sensin. (YUSUF 67 , EN‘ÂM 71)
• İnsanları yalnızca sana davet ederim. (YUSUF 108)
• Sen her türlü noksan sıfatlardan uzaksın; senin bütün sıfatların mükemmeldir. (HAŞR 23)
• Kalplerde olanı hakkıyla bilen sensin. (LOKMAN 23)
• Bir şeyde anlaşmazlığa düşersem, onu sana, yani Kur‘an–ı Kerim‘e arz ederim. (NİSÂ 59)

MUHAMMEDUN RESULULLAH DERKEN...

• Hazreti Muhammed (S.A.V.) ‘ın gönderdiği bir peygamberdir. (Â’Lİ İMRAN 144)
• Ancak Hazreti Muhammed‘in izinde olurum. (NİSÂ 64, EN‘ÂM 153, FURKAN 27)
• Yolunu Resulullah‘a uydurmayanlardan uzak durup, onları sevemem. (LOKMAN 15, NİSÂ 115)
• Hayatımın her ânında, taklid edeceğim en güzel örnek Hazreti Muhammed‘dir. Onun örnekliği, namazda, oruçta olduğu gibi; ailede, siyasette, iktisatta, hukukta, eğitimde dahi geçerlidir. (AHZÂB 21)
• Resulullah‘ın söz söylediği bir konuda ben karşı bir fikir beyan edemem. (HUCURÂT 1 ve 2)
• Aramızda çekiştiğimiz şeylerde Resulullah‘ın sünnetini hakem yaparım. Onun verdiği hükme, kalbimde hiç sıkıntı duymadan tam bir teslimiyet gösteririm. (NİSÂ 65)

DİYOR MUYUZ?