“Ve de ki: “Allah’a hamd olsun, O size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız.” Senin Rabbin yaptıklarınızdan gafil değildir.” (Neml Suresi, 93)

Yüce Allah bu ayetteki hükmü ile ayetlerinin dış dünyada görüleceğini ve mümin kullarının bunları bilip tanıyacağını vaat etmektedir. Allah'ın delillerini bilip tanımak, insanı imana ve Kuran ahlakını yaşamaya götüren başlıca yoldur. Ayette haber verildiği gibi, Allah müminlerin kalplerini güçlendirmek, onların Kendisi'ne olan sevgi ve bağlılıklarını artırmak için, nefislerinde ve de çevrelerinde meydana gelen herşeyin 'hak' olduğunu onlara göstermesi tüm iman edenler için büyük bir rahmettir. [Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]

Ayetin devamında da Allah'ın kullarının yaptıklarından habersiz olmadığı, herşeyin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğu haber verilmektedir. Bu ayetin hükmü gereği müminler, hayatları boyunca başlarına gelen herşeyin Allah'ın kendilerine olan vaadinin bir gereği olarak gerçekleştiğini bilerek hareket ederler. Allah'a olan imanları, sevgileri ve buna bağlı olarak da teslimiyet ve sadakatleri sürekli olarak artar. Allah'ın her zaman müminlerin dostu ve yardımcısı olduğunu, tüm dualarına karşılık verdiğini bilir ve O'na karşı büyük bir sevgi duyarlar. Zorluklar karşısında Allah'ın rızasını kazanabilmek için teslimiyetle sabreder, Allah'ı vekil edinir ve O'na sığınırlar. Allah'ın bildirdiği din ahlakını yaşarken ve tebliğ ederken karşılaştıkları zorlukların bu ahlakı yaşamalarına ve ilmi mücadelelerine engel olmasına izin vermez, olumsuz gibi görünen durumlarda, din ahlakının yayılmasını önlemek için çaba harcayan kişilerin düşündüklerinin aksine tesanüdlerini daha da güçlendirirler. Bu da müminlerin gerçekten güçlü bir Allah sevgisine ve sadakat duygusuna sahip olduklarının en güzel delillerinden biridir.