1 = Kimki Akşam NAMAZININ farzını kılıp sünneti kılmadan evvel otursa ve hiç konuşmadan 40 defa Fatiha Süresini okusa hayır hacet için ne dilerse kabul olur, (namazın sünnetini unutmayın ha)
2 = Kimki Bakara Süresini Abdestli olarak üstünde taşısa mafsal ağrısı ve yoksulluk görmez her zaman yazıp
3 = Ali Imran Süresini Geyik derisine yazıp kadın üstünde Taşısa hamile olur,4 = Nisa Süresini yazıp taşısa Gece uykusunda Korkmaz olur5 = Araf Süresini zağferan Misk ve gül suyu ile sırça bir cam içine yazıyı yazıp yağmur suyu ile bozduktan sonra içen kişiye Yılan akrep ve sihir zarar veremez
6 = Tevbe Süresini yazıp taşıyan kişi sara hastalığından emin olur
7 = Yunus Süresini temiz bir kap içine yazıp temiz su ile silseler ve o su ile ekmek yapıp Kendisine veya kendinin bir şeyine mesela Atina veya arabasına Nazari Degen nazar ettiğini Düşündüğü Kişileri çağırıp o ekmekten yedirse O Nazar eden kişi yiyemez
8 = Huıd Süresini yazıp Geyik derisi İçinde Taşısa veya geyik derisine yazıp hamayıl yapsa o kişiye demir tesir etmez silah tesir etmez
9 = Yusuf Süresini yazıp 3 gün evinde tutsa 3 gün sonra Evinden çıkarıp Taşra temiz bir yerde koysa Padişah niyetine, padişah o kişiyi hizmetine alır
10 = Kim rad Süresini bir kişinin Evinin Kapısan gömse Padişah ya zulmunden Vaz geçer yada helak olur ölür zalim yazıp
11 = İbrahim Süresini yazıp taşısa yaratılmışlar gözüne şirin gözükür, yazıp çocukların boynuna assalar ağlamazlar, ve düşmezler
12 = Hicr Süresini bir cam içine yazıp Yağmur suyu ile bozsalar Ve bir kadına içirseler sütü çoğalır
13 = Nahl Süresini yazıp Bağ ve bahçelere koysalar Yemişleri çok olur
14 = İsrail Süresini sırça bir cam içine yazıp Konuşamayan Yada geç konuşan zor konuşan kişiye içirseler konusur
15 = Kehif Süresini yazıp Onuda bir cam İçine koyup evinde koysa Asla yoksulluk görmez
16 = Meryem Süresini yazıp Basının altına koysa rüyasında ne görmek isterse görür
17 = Taha Süresini yazıp evdev kaçan veya evi terk eden kişinin evine yada bahçesine Assa o kişi geri gelir
18 = Enbiya Süresini yazıp daima içki içen kişi Taşısa Artık içkiden nefret eder
19 = Hac Süresini okuyan çok kişi kıyamet gününün korkusundan emin olur
20 = Mümin Süresini çok okuyan Son nefeste imanlı ölür
21 = Nur Süresini yazıp zalim kişinin Havlusuna koysa Ya zalimliğini bırakır yada helak olur
22 = Suara Süresini sırça bir cam içerisine yazıp temiz su ile bozsuktan sonra soğuktan meydana gelen her türlü hastalıktan hasta olanlara içirseler şifa bulurlar
23 = Neml Süresini zağferan ve gül suyu ile sırça bir cam içine yazıp yağmr suyu ile bozduktan sonra 7 aç karnına içen kişi duyduğu hiç bir şeyi unutmaz olur gün
24 = Kasas Süresini sırça bir cam içine yazıp evinde koysa yıldırım düşmesinden emin olur
25 = Ankebut Süresini okuyan çok kişi ölüm acısını Çekmez
26 = rom Süresini yazıp taşıyan Kişi baş ağrısından emin olur
27 = Lokman Süresini yazıp evinde Assa oğlu ve kızı Çok olur
28 = Secde Suresi yazılıp yağmur suyunda bozulduktan sonra Sarılık hastası olan kişi ICSE şifa bulur
29 = Ahzap Süresini yazıp Bir kişi bir yerden gitmesin diye o yere assalar O kişi ordan Gitmez gitse bile geri gelir
30 = Sebe Süresini sırça bir cam içine yazıp evine Assa O evdekiler şeytanlar cinler hevam ve haşerattan muhafaza olunur
31 = yasin Süresini Geyik derisine yazıp kolunda taşısa herkesin gözüne heybetli gözükür ve Sözü geçkin olur
32 = Sad Süresini yazıp yüreği ağrıyan kişiye içirseler şifa bulur
33 = secde Süresini sırça cam içine yazıp yağmur suyu ile Bozsa Sonra balla sürme gibi göze cekse Gözdeki Aklığı giderir
34 = Ha mim ayn sin kaf Süresini yazıp Saralı kişiye içirseler şifa bulur, Susuz olan ICSE susamaz olur, bu sureyi çok okuyan kıyamet gününde nebilerle dirilir
35 = Zuhruf Süresini yazıp baş altına koysa İSTEDİĞİNİ rüyasında görür
36 = Duhan Süresini yazıp taşısa cinler ve seytanlardan emin olur, ve herkesce sevilir
37 = Casiye Süresini sırça bir cam içine yazıp yağmursuyu ile bozsa sonra ICSE unutkanlık nedir bilmez
38 = Muhammed suresi bir ipek üzerine yazılıp zemzem suyu ile bozulsa İçilse Halk içinde Sözü geçkin olur
39 = Fetih Süresini yazıp kolunda taşısa O kişiye hayır kapıları açılır, denizde gemi batmaya yüz tutsa Bunu yüzüge okuyup üflese O kişi boğulmaz
40 = Hucurat Süresini sırça bir cam içine yazsalar sütü az olan kadına içirseler sütü çoğalır, Hamile ICSE tezcek doğurur
41 = Kaf Suresi Bakır bir Tabağa yazılıp suyla bozulsa sonra Dişi geç Çıkan çocuğa içirseler dişleri tezcek çıkar, Hergün okuyan kişi tevbe i Nasuh etmeden ölmez
42 = Zariyat Suresi kaçmış Yada Kaybolmuş kişi için bir kağıda yazılıp evin gün doğusuna Havada Assa O kişi döner gelir
43 = Tur Süresini yazıp Başı altına koysa (başında taşısa demek) nazar dan emin olur
44 = Necm Süresini yumurta üzerine yazıp yese yahut Geyik derisine yazıp Taşısa DÜŞMANA Heybetli gözükür
45 = Vakia Süresini Herkim Her sabah gün doğmadan, (kitabın yazarı bizzat bunu denemiş muvaffak olmuş), Ölüm anında okunsa Ölüm kolay olur onu akşam okusa Yoksul borçlu olmaz olmaz ve
46 = Hadid Süresini yazıp taşısa Ok işiye ok Demir ve silah işlemez
47 = suresi etti; Kim cuma gecesi 2 rekat namaz kılsa Haşr Süresini okusa Sonra Fatiha okusa Ne hacet dilerse kabul olur
48 = Mümtahine Süresini sırça bir cam içine yazıp Yağmur suyu ile Sidiği tutulan kişiye içirseler şifa bulur
49 = Saf Süresini yolculuğa çıkmadan evvel okursa ona türü beladan muhafaza olur
50 = Cuma Süresini Her sabah ve aksam okusa Şeytan vesvese sinden Emin Olur (vesvese nedir; mesela namaza dururlar bazıları, içine korku gelir yada aklına başka başka şeyler gelir bu vesvese dir, Veya Namaz dışında Karınlık yerden geçerken İçine korku gelirse veya her hangi bir korku dur kalbe gelen ve hoşuna gitmeyecek her tür duygu derler, Veya buna benzer şeyler)
51 = Munafıkun Suresi dost niyetine bir kişiye okusa onunla dost olur
52 = Talak Suresi Helal Olarak birbirini yedi karı ve koca birbirleri niyetine okusalar Veya okutsalar ömür boyu aralarında sevgi olur ömür boyu ayrılmazlar kavga ve dövüş olmaz
53 = Tahrim cam bir tabağa yazıp su ile bozsa bir kişinin evine yahut her gün yürüdüğü yola dökseler o kişi o diyardan gider Kaçar
54 = Mülk Süresini sırça cam içine yazıp zemzem le bozsa sonra ICSE gece korkusu karanlık korkusu kalmaz
55 = Kalem Süresini Mezar üzerine okusa kabir azabı görmez
56 = Hakka Süresini yazıp boynuna Assa Baş ağrısını giderir, sırça cam içine yazılıp suyla bozulsa Dişi ağrıyan kişi bunla ağzını çalkalasa Ağrıyı giderir
57 = Se ele sailun Süresini çocuğunu Doğururken Kadının boynuna Assa lar Hemen doğurur
58 = (Selamun ala Nuhin fil alemin) ayetini okuyan kişiye akrep ve yılan Haşerat Yaklaşamaz, ısırmazlar
59 = Cin Süresini yazıp taşıyan kişi Bütün cinlerin şerrinden emin olur
60 = Müzemmil Süresini 40 gün okuyan ne haceti varsa kabul olur
61 = Kıyamet Süresini Her cuma okuyan kişi Ölmeden evvel tevbei Nasuh ile tevbe eder ve İmanla gider
62 = Mürselat Süresini sırça bir cam içine yazıp temiz suyla bozup ICSE sırt ağrısını giderir
63 = Nebe Süresini Bir kumaş bir yazıp Taşısa kimseden kötü söz işitmez
64 = Naziat Süresini yazıp taşıyan kişi korkmak nedir bilmez, hiç bir şeyden korkmaz Şeytan vesvese veremez
65 = Abese Süresini sırça cam içine yazıp Yağmur suyu ile bozup gözüne sürme gibi çekse Gözdeki zahmet i giderir, Yağmur yağarken okusa Düşen het tane yağmur kadar sevap yazılır.
66 = Küvvirat suresi Hapis Veya esir olan kişiler çok okusalar kurtulurlar
67 = Mutaffifin Süresini (ve elkat) kelimesine kadar yazıp hep çocuğunu düşüren kadın taşısa Artık düşürmez
68 = Buruc Süresini yazıp çocukların boynuna assalar tezcek Yürürler aglamaz olurlar ve bütün şerlerden emin olurlar
69 = Tarık süresinin (yahrucu dk beynissulbi) ayetine kadar yazıp Yan ağrısı olan kişi taşısa Şifa bulur
70 = Fecr Süresini Sabah 10 defa okusa O gün akşama kadar Ferh olur gönlü ve bedeni
71 = Beled Süresini yazıp çocuk doğuran kadına taksalar Tezcek doğurur
72 = Şems Süresini sırça cam içine yazıp temiz suyla bozsa ve bununla dizleri ağrıyan kişiler dizlerini Ovalasalar Geçer
73 = Leyl Suresi Uçuk düşmüş yere okuyup üflense geçirir
74 = Vedduha Suresi Yazılıp Kaçan giden kişinin evine assalar Geri gelir
75 = İnşirah Suresi sırça cam içine yazılıp yağmur suyu ile bozulup içilse iç Hastalıklara şifadır, özellikle çoktan beri Öksürüğü olan Kişiye şifadır
76 = Teneke Süresini sırça cam içine yazıp yağmur suyu ile bozsa mide si Hazmı yapamayan ICSE şifa bulur
77 = Karia Süresini yazıp taşısa Zinde olur bedenen kuvvet bulur uyuşukluk gider
78 = Asr suresi hergün Gün doğduktan sonra okusa Kbir azabından emin olur
79 = Hümeze Süresini okuyup suya üfürse veya yağ bir üfürüp göğsünde Ağrı olan yere sürse ağrıyı giderir
80 = Fil Süresini düşman larına okusa üfürse Kaçıp giderler,
81 = Kevser Süresini Gün Doğarken 10 kere okuyup hacetin dilese Kabil olur
82 = Felak Süresini Evine girerken yada çıkarken okusa evdeki cinler ve şeytanlar kaçar, dışarda ise bunlar dan zarar görmez