İslami düşünceye yönelmek, bunun haricinde düşünce ve insanlardan
uzaklaşmak, kalbi şirkten ve küfür düşüncelerin hepsinden temizleyerek
tertemiz kılmak, Allah’a yönelmek, huşu içinde Allah’a teslim olmak. Çünkü
İslami düşünce en yüce ve en üstün idealdir.

“Bu Allah’ın boyası’dır. Kimin boyası Allah’ın boyasından daha güzel
olabilir.” (Kur’an 1/138

“Şüphesiz ki, sizin için İbrahim’de ve onunla beraber olanlarda güzel bir
örnek vardır. Bir zaman onlar kavmine şöyle demişti: Biz sizden ve Allah’tan
başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi reddediyoruz. Yalnız Allah’a iman
edinceye kadar bizimle sizin aranızda düşmanlık ve kin baş göstermiştir.”
(Mümtehine 4)

Peygamberimiz diyor ki, “Kur’an kendisine sarılanı korur ve kendisine tabi
olanı kurtarır. Kim Kur’an’da hidayet yolunu ararsa Allah onu hidayete
kavuşturur. Kim de Kur’an’ın haricinde doğru yol ararsa Allah onu saptırır.
Allah O’nu (Kur’an’ı) terkeden her zalimin belini kırar.” (Darimi)


Şunu bilmek gerekir ki, Kur’an’ın gösterdiği yolun dışındakiler ya şirk, ya
küfür ya da sapıklıktır. Allah Kur’an’da şirkin pislik, kafirlerin de necis
olduğunu bildiriyor. Arınmak için tek yol Kur’an’ın gösterdiği Allah’ın yolu
İslam’dır. Allah’a teslim olmak ve yaşamaktır.

Kuran’ın kazandırdığı karakterde sıkıntı, huzursuzluk, kaygı ve karmaşa
yoktur. Mutlaka güzel bir hayat, mutlaka dengeli bir ruh ve mutlaka güzel
tavırlar vardır. Allah bu karakteri yaşayan müminlere yaptıklarının en
güzeliyle karşılık vereceğini vaat etmiştir:

Çünkü Allah, yaptıklarının en güzeliyle karşılık verecek ve onlara kendi
fazlından artıracaktır. Allah, dilediğini hesapsız rızıklandırır. (Nur
Suresi, 38