Asa-yı Musa- Hüccetüllahü’l Baliğa Risalesi

Asâ-yı Musa’dan İkinci KısımOn bir hüccet-i imaniyedir)
Bu risaleyi Ankara ehl-i vukufu çok takdir ettikleri gibi; bu defa da beraatimize ehemmiyetli bir sebep ve küfr-ü mutlakı kıran en keskin ve yüksek ve kuvvetli bir hüccet-i katıa ve bürhan-ı bahirdir. Birinci Müşahedatıdır.