Cafer bin Muhammed, dedesinden rivayet ediyor:

"Bir kimse, bir mü´mini sevindirince, ALLAH verdiği bu sevinç sebebiyle,onun için bir melek yaratır.

Kul, kabrine vardığında, o Sevinç Meleği gelir ve ölen kişiye:

- Beni tanıyor musun? der.
Ölen kişi:
- Sen kimsin? diye sorar.
Sevinç Meleği:
- ''Ben filancaya verdiğin sevinc(ten yaratılan melek)im. Bugün senin
yalnızlığında sana dost olacağım ve sorgu meleklerine vereceğin cevapta sana
telkinde bulunacağım. Kıyamet günü göreceğin dereceleri sana
seyrettireceğim. Senin için Rabbinin yanında şefaatçilik yapacağım. Sana
cennetteki yerini göstereceğim." der.


İbn-i Ebid-dünya/Sevap

Ayrıca:

(Yâ Hâlik" Bir kimse bu ismi gece okusa Hak sübhanehu ve teala hazretleri bir melek yaratır. bu melek de kıyamet gününe kadar ibadet eder ve sevabı o kimsenin olur.)

Selam ve Dua İle...