İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder

Evlatların davranışı, babaya ün kazandırdığı gibi başkalarının yüzüne bakamaz duruma da getirebilir.

Baba, kötü ve şerefsiz evladından utanır.

Akıllı ve şerefli evladıyla da övünür.

Açıklama için: “Kişiyi vezir eden de karısı, rezil eden de.” sözü örnek alınabilir.