Gelen gideni aratır gelen gidene rahmet okutur.

Beğenmediğimiz kişiden sonra gelen, çoğu zaman ondan kötü çıkar.

Birlikte çalıştığımız, yaşadığımız kişileri, bizim gibi düşünmüyor ya da iyi çalışmıyor diye beğenmeyiz. Arada çeşitli anlaşmazlıklar, huzursuzluklar çıkar. Onun gitmesini ister, hatta bunu gerçekleştirmeye çalışırız. Onun yerine gelen, öncekinin gittiği yola kendi düşüncelerini de ekler ya da büsbütün değiştirir. Bu durum bizi yine memnun etmez. “Keşke eskisi gitmeseydi.” der, öncekini ararız.

Birlikte çalıştığımız kişilerle iyi geçinmeli, iyi ilişkiler kurmalıyız.

(Göçtük yurdun kadri, konduk yurtta bilinir.)

Gelen gideni aratır gelen gidene rahmet okutur. islamseli.net, islami forum, dini forum Arşivi Gelen gideni aratır gelen gidene rahmet okutur.