Dağda bağın var, yüreğinde dağın var (her kimin bağı var, yüreğinde dağı var.)

ve ayrı ayrı yerlerde malı olan kişi, bunlara zarar gelecek diye korku içindedir.

Malı olan, dağ gibi dayanağım var diyerek güven içinde olur.Gurbette yakını olanın içi sızlar.
Mal, insana hem dayanak hem de üzüntü kaynağıdır. Malı çok olan ve ayrı ayrı yerlerde bulunan kişi yangın, sel, deprem gibi çeşitli doğal afetlere uğrayıp malına zarar geleceğini düşünerek üzülür, rahatı kaçar. Çok malı yönetmek zordur. İnsan başkalarının yardımını ister.

Onların gereğince çalışmamaları durumunda sıkıntısı, üzüntüsü artar. Malımı zarara uğratacaklar diye korku içinde yaşar.Varlık, kişiye güven verir. Aç, açıkta kalma korkusunu giderir. Varlıklı kişi, malına dayanarak güven içinde olur. “Mal canın yongasıdır.” sözü, bu gerçeği kanıtlar.