Ağaç kökünden yıkılır

Ayrıntılarda yapılabilecek değişiklik, özü ve temeli etkilemez.

Ağacın dallarını kesersek yine canlı kalır.Oysa kökünü kesersek ölür.Çocukların dağılmasıyla, yuva yıkılmış olmaz. Ana baba, yani temel yok olursa, o aile dağılır.Ayrıntıların değişmesi özü, temeli değiştirmez. Sağlam temel üzerine kurulan işler, dış etkilerden kolay zarar görmez.

İşlerimizin, çalışmalarımızın iyi ve sağlam sonuç vermesini istiyorsak, amacımızı iyi belirlemeli, temelini sağlam kurmalı ve korumalıyız. Ayrıntı ile uğraşarak özü ve temeli gözden kaçırmamalıyız.


Ağaç kökünden yıkılır islamseli.net, islami forum, dini forum Arşivi Ağaç kökünden yıkılır