Berat Kandiliniz Mubarek olsun 2019

İslam Alimlerine göre Berat Gecesinin içinde bulunan beş özellik.


1- Her önemli işin bu gecede hikmetli bir şekilde ayrımı ve seçimi yapılır.
2- Bu gece yapılan ibadetin (kılınan namazların, okunan Kuranı kerimlerin, yapılan duaların ve zikirlerin, tevbe ve istiğfarların), gündüzünde tutulan oruçların fazileti çok büyüktür.
3- İlahi ihsan, feyiz ve bereketle dopdolu bir gecedir.
4- Mağfiret (bağışlanma) gecesidir.
5- Resul-i Ekreme şefaat hakkının tamamı (şefaatı taamme) bu gece verilmiştir. (13)