Yaşayan baktariler

2.500 metre derinlik ve 300C’ sıcaklıkta yaşayabilen bakterilerin olduğunu