Talebenin ilim öğrenmedeki edepleri
01- Evvela, talebenin İlim öğrenmede niyeti düzgün olmalıdır.
02- Talebe, ikbal beklememeli ve dünya gayesi ile ilim tahsil etmemelidir.
03- Alçak gönüllü ve İffetli olmalıdır.
04- İdarecilere saygılı olmalıdır.
05- Ehli sünnet akaidini öğrenmelidir.
06- Tarihe ve eski İlimlere önem vermelidir.
07- Cedel (tartışma) ilminden sakınmalıdır.
08- Takva sahibi ve yaşlı hocaları tercih etmelidir.
09- Sabırlı olmalıdır.
10- Hocaya, âlime saygı göstermelidir.
11- Kitabını abdestsiz ele almamalıdır.
12- Kitab'a karşı ayakları uzatmamalıdır.
13- Notları muntazam ve güzel tutmalıdır.
14- Kırmızı mürekkep kullanmamalıdır.
15- Talebe arkadaşlarına saygılı olmalıdır.
16- Yaltaklanmamalı, yağcılık yapmamalıdır.
17- Dersi saygı ile dinlemelidir.
18- Hocaya yakın oturmalıdır.
19- Kötü işlerden kaçınmalıdır.
20- Kibirli olmamalıdır.
21- Öğrenmeye ara vermemelidir.
22- Fazla uyumamalıdır.
23- Gençliğin değerini bilmelidir.
24- İlimde yüksek düşünceli olmalıdır.
25- Çok tekrarlamalıdır.
26- İlmi hocanın dilinden dinlemeli ve almalıdır.
27- Güç ve gayret vermesi için Allah'a dua etmelidir.
28- İlmi münâzara, müzakere ve mükâlemelerde bulunmalıdır.
29- Konuşmadan önce düşünmelidir.
30- Herkesten faydalanmalıdır.
31- Çok çok ve yerinde sorular sormalıdır.
32- İlimde ve ilim yolunda Allah'a şükretmelidir.
33- Allah'tan hidayet-i kâmile istemelidir.
34- Kitap satın almalı ve yazmalıdır.
35- Parasını lüzumsuz yerlere harcamamalıdır.
36- Yalnız Allah'tan ummalı ve korkmalıdır.
37- Rızık endişesi taşımamalıdır.
38- Dünya üzüntülerini terketmeli, Ahiret işleri için üzülmelidir.
39- Dünya işlerini azaltmalıdır.
40- Sıkıntılara katlanmalıdır.
41- İlimden başka şeylerle uğraşmamalıdır.
42- Münakaşa etmemelidir.
43- Kalemsiz ve kağıtsız gezmemelidir.
44- Ezbere ağırlık vermelidir.
45- Zamanı boşa harcamamalıdır.
46- Takva sahibi olmalıdır.
47- Çok konuşmamalı ve gevezelik etmemelidir.
48- Dedikoducularla oturmamalıdır.
49- İsyankâr kimselerden uzak durmalıdır.
50- Ders çalışırken ve ilim öğrenirken mümkünse kıbleye yönelmelidir.
51- Sünnet ve âdâba önem vermelidir.
52- Kitap ve defterini temiz bulundurmalıdır.
53- Bir şey sorulmadıkça konuşulmamalıdır.
54- Tahsili tamamlamadan evlenmemelidir.
55- İşlerde acele etmemelidir.
56- Günlük dua ve zikirlere devam etmelidir.
57- Nâfile oruç tutmalıdır.
58- Hak yola davet etmenin dışında, ahlâkı düşük insanlarla beraber
olmamalıdır.
59- Tok gözlü olmalıdır.
60- Yolda yürüken sağa sola iltifat etmemelidir.
61- Hâfızayı kuvvetlendirici baş vurmalı; Çok çok yüzünden Kur'an okumalı,
misvak kullanmalı, sabahları kuru üzüm yemeli, bal şerbeti içmek gibi
şeylere riayet etmelidir.
62- Unutkanlığa sebep olacak yiyecek ve fiilerden kaçınmalıdır.
(Ekşi elma yemek, mezartaşı yazılarını okumak, günah işlemek,
üzüntülü ve düşünceli olmak, gibi şeylerden kaçınmalıdır.)
63- ilim sahibi olmak için ana - babasının ve müslümanların duasını almalıdır.