tasavvufta arkadaşlık
Arkadaş olan renkler vardır,arkadaş olan duygular,düşünceler vardır.
Arkadaşlık insan olmanın bir gereğidir.Çübkü bir hasdis_i şereif ışığı ile görebildiğimiz kadarıyla "mümin müminin aynasıdır".İnsan arkadaşını tanırken aslında birz da kendini tanır.

Tasavvufta insan-ı kamile benzeme gayesinde olan salikler -bunlara talib-i irfan da denir- seyrederken birbirlerini tanırlar,birbirleriyle imtihan olurlar.

Tasavvuf,insan için ve insanlar için vardır.Yani bir insan bir dağın başına çıkıp halvette kalarak seyrinde ilerleyebilir.Ancak bu ilerleyiş biraz da diğer insanlar içindir."Din güzel ahlak"sa eğer ahlakın yaşanması da insanlarla,arkadaşlarıyla ilgiliyse ,arkadaşlık manevi yolda ilerleyişte çok önemli role sahiptir.

"Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim."

ne kadar önemli bir ifade..

İnsan insanı ne kadar tanıyabilirse belki de Allah'ı o derece iyi tanıyabilir.Bir gün HZ.Ebu Bekir, Hz.Peygamber 'e gelerek "Ya Rasulallah Seni öyle çok seviyorum ki Senden başkasını göremiyorum" der.Resualllah(s.a.v), "Bu halinde devam et ya EBE BEKİR "diyerek karşılık verir.Aradan bir süre geçer Hz.Ebu Bekir tekrar Resulallah'ın (s.a.v) huzuruna gelir ve "Ya Resulallah artık Seni de göremiyorum "der.Rabbine vasıl olmuştur ya...

İşte bir arkadaşlık sonunda insanı Allah 'ı bilmeye yani marifetulllaha götürüyor.Derler ki ; her insan bir hikayenin içine doğar.Bu hikayenin içinde de mutlaka arkadaşlar vardır.Ashab-ı Kiram ın (Allah şefaatlerinden ayırmasın) birbirleriyle arkadaşlığını,arkadaşını tercih etmenin en güzel örneklerini görüyoruz.Mesela Medine'ye hicret edildiğinde Hz.Peygamber ashabını birbiri ile kardeş olmaya ve paylaşmaya teşvik ediyor.Kendisi "Ali bendendir,bende ondanım" buyuruyor.
Peki,bizim böyle diyebileceğimiz bir arkadaşımız var mı ?

"Hadi" dediğimizde "nereye" diye sormayacak ve hemen sizinle yola çıkabilecek bir arkadaşınızın olması ne güzeldir.

Aynı kamil insanın ikliminde,haline,irfanına talib olanlar,birbirleri için "O bendendir,bende ondanım" diyebilmelidir. Her bir talib"Allah ım ,kardeşlerim arasındaki sevgiyi,bağlılığı,muhabbeti arttır,her birinin evlerine sağlık,afiyet,muhabbet,bereket ver" diyerek duada bulunabilir.Başkasına hayır duada bulunduğumuzda bunun karşılığı hem bu dünyada,hemde öte dünya da görür.

__________________
gideriz nur yolu izde gideriz
taş bağırda sular dizde gideriz
bir gün akşam olur bizde gideriz
kalır dudaklarda şarkımız bizim...