Ey mürid! Tefekkürün de bol olsun. Tefekkür üç kısımdır:

Birincisi, Allah'ın kudretinin sonsuzlukları, göklerinin ve yerlerinin üzerinde düşünmek ki, bunun meyvesi Allah'ı tanımaktır.

İkincisi, Allah'ın sonsuz nimetleri üzerinde düşünmektir ki bunun meyvesi Allah'ı sevmektir.


Üçüncüsü de dünya, âhiret ve buralardaki yaratılışlar üzerinde düşünmektir ki bunun faydası dünyadan yüz çevirip âhirete yönelmektir.