TASAVVUF BİR İLİM MİDİR?

Bu hususta İbrahim Hakkı Erzurumi (k.s.) diyor ki:

Bu bir Allah ilmidir ki,hakikatin bilinmesi ve ilmihalidir.
İlm-i irfandır,
ilm-i aşktır,
ilm-i batındır…ila ahiri….

İlmin birisi lisandan lisana gelir,diğeri de hikmeti gaybdan kalbe gelir.

İlm-i zahir lisandan çıkar,ancak kulağa gider.

İlm-i batın ise ,deruni dilden çıkan nefse te’sir edip kalbe akar.Gönül ahvalindendir.

İlm-i zahir halk içinde meşhurdur ve kitaplarda yazılıdır.

İlm-i batın ise,Hak için sadırlar içinde mestur ve halka izharı memnudur.