Abdülkadir-i Geylan-i (KS) Hazretleri'nden birkaç öz deyiş
1 İnanmıyan bir gonül, içinde kuş bulunmayan bir kafese benzer
2 Dilinde olanı kalbin desteklemedikçe hakka dogru bir adım atamazsın
3 Ya Rabbi! Bizim gönül evimize Hiç çekinmeden gir çünkü, onun içinde senin derdinden başka kimsecikler yoktur
4 Bir günah işlediğin zaman Allah'ın (cc) rahmetinden ümidini kesme Üzerine surülmüş olan günah kirini tevbe suyu ile yıka
5 Bizden evvelkilerin günesleri battı Bizim güneşimiz ebedi olarak gök yüzünün en yüce yerlerinde kalacak, batmayacaktır
6 Bütün azm-u gayretin yeme, içme, giyme ve evlenme gibi basit şeyler olmasın çünkü bunlar gaye değil gayeye ulaşmak için vasıtadır
7 Dört şey kalbinin düzelmesine medar olur:
1 Yenilien lokmaya dikkat etmek,
2 İbadet için zaman ayırmak,
3 Kerameti muhafaza etmek,
4 insanı Allah'tan(cc) alıkoyan şeyleri terketmek
8 Helal yemek bir nur ise, haram yemek boğucu bir karanlıktır Hararn yemek kalbi öldür Helal lokrna ise gonlü diriltir
9 Hiçbir amel ile aldanıp mağrur olma Çünkü ameller Hatimesiyle (son durumuyla) ölçülür
10 Dünya denizinde tetik üzere bulun, son derece hassas ol Çünkü o denizde birçok kimseler boğulup kaybolmuştur