İslamda Cemaat Nedir - Cemaatin Tarifi
Hz. Ömer (ra) diyor ki:
"Muhakkak ki İslâm İslâm olmaz, cemaat olmadıkça. Cemaat cemaat olamaz, emiri olmadıkça!
… Emir emir olamaz ona itaat olmadıkça.''

Hesap gününe hazırlanan bir mükellefin, kendisini cemaatten müstağni görmesi ve şahsi kanaatlerine göre yaşaması caiz değildir. Birlikte seyahat eden üç müslümanın, içlerinden birini emir seçmelerinin şart olduğunu haber veren Peygamberimiz Efendimiz (sav) müslümanların emirsiz ve cemaatsiz yaşamalarının helâl olmadığını da haber vermiştir: "Dünyanın ücra bir köşesinde bile olsa üç kişinin, içlerinden birisini kendilerine emir tayin etmeden yaşamaları helâl olmaz."