Hayatı ve Hâtıralarıyla
SEYYİD ABDÜLHAKÎM ARVÂSÎ
Prof. Dr. Ekrem Buğra EKİNCİ
"Gâyem, imandır. İstanbul câmilerinde 25 sene imanı anlattım. Din, Allah'ın razı olduğu hükümleri yerine getirmektir. Yalnızca iki rek'at namaz kılmak değildir. İslâmiyet ferdlerde kaldı. Amma pek nâdir ve gizli ferdlerde..."
"Tasavvuf yolcusuna, üç mühim şart vardır: 1- Ehl-i sünnet itikadından kıl ucu kadar ayrılmamak. 2-Resulullah'ın sünnetine uyup, bid'atlerden kaçınmak. 3-Hocasına tam bağlılık... Bunlara riâyet etmeyen, hiçbir şeye kavuşamaz..."
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî
Son asırda hem zâhirî din bilgilerini, hem tasavvufu bir arada öğreten ender şahsiyetlerden...
Hem kendi kurup masrafını karşıladığı medresesinde talebe yetiştiren; hem de dergâhında ilahî marifeti gönüllere nakşeden son mürşidlerden...
Yeni devirde, medrese ve tekkeler kapatıldıktan sonra bile vaaz ve irşaddan geri durmayarak, doğru dinin öğrenilmesinde ve yaşanmasında hassasiyet göstermiş bir müceddid...
Bu yolda hayatını hep sıkıntılarla geçirmiş ve bu şekilde âhirete göçmüş büyük bir mücâhid...
Elinizdeki kitapta, son asrın mümtaz âlimlerinden Seyyid Abdülhakîm Arvâsî'nin hayatı, âdetleri, sözleri, kendi kaleminden, vesikalardan ve sevenlerinin dilinden anlatılıyor... Bu büyük İslâm âliminin şahsında, o devrin ilim hayatına, tekke kültürüne ışık tutuluyor...
[Linkleri sadece kayıtlı üyeler görebilir. Kayıt olmak için tıklayın]