DİYÂNET Mİ DENÂYET Mİ ?
DÎYÂNETİN İLK REÎSİ DAHÎ DÎNSİZDİR,ANKARA MÜFTÜSÜ BÖREKÇİZÂDE MEHMED RİF'AT (1)...İÇLERİNDE TEMİZ İNANÇLILARI OLDUKÇA AZDIR,ŞİMDİKİ,17.BAŞKANDIR.TEMİZ OLANLARI BİR ELİN BELKİ DE PARMAKLARI KADAR AZDIR.KAT'İYYETLE EN BOZUK OLANLARI,MEHMED ŞERÂFEDDÎN YALTKAYA,AHMED HAMDÎ AKSEKİ(TÜRKİYYEDE İLK MEZHEBSİZLİK KİTÂBINI,MASON RAŞÎD RIZÂNIN MÜHÂVERÂT KİTÂBINI,1916'DA TERCEME EDEREK BASDIRANDIR),Dr.LÜTFÎ DOĞAN (MALATYA'LI,C.H.P.'Lİ),SÜLEYMÂN ATEŞ (ERMENİ KARIŞIMI,KÂFİRLER CENNETE GİRER DİYEN,,REENKARNASYONA-TENÂSÜH İNANAN,HAYZLI KADIN NEMÂZ KILAR DİYEN),TAYYÂR ALTIKULAÇ (C.H.P.'Lİ,ARNAVUD MİLLİYETÇİSİ,MASON RAŞÎD RIZÂNIN MEZHEBLERİ KÜFREDEN KİTÂBINI HAYREDDÎN KARA-MAN'A TERCEME ETDİREREK, DİYÂNET YAYINEVİNE BASRIRIP PARASIZ DAĞITDIRAN ),SON ÜÇÜ İSE,DÎNLER ARASI DİYALOG'CUDUR,BUNLAR,MEHMED NÛRÎ YILMAZ (ODASINDA PORNO FİLMLERİ SEYR ETDİĞİ AYYUKA ÇIKAN,HADÎSLER AYIKLANMALIDIR DİYEN),ALÎ BARDAKOĞLU (REFORMİST,KUR'ÂNDA BEŞ VAKT NEMÂZ YOKDUR DİYEN,DİYÂLOG'CU,KAMALİST ),MEHMED GÖRMEZ (DİYALOG'CU,AŞIRI REFORMİST KAZANLI RUS AJANI MÛSÂ CÂRULLÂH BİGİYEFİN MEDDÂHLIĞINI YAPIP KİTÂBLARINI BASDIRAN)...MEMLEKET ME'ÂLESEF ACINACAK DURUMDADIR...BU REÎSLERİN PAPALIKDAN ÇOK BÜYÜK MİKDÂRLARDA PARA ALDIKLARI DA ŞÜYÛ' BULMUŞ DURUMDADIR.BUNLARIN BAŞI DEVLET BAKANI MEHMED AYDIN DA PAPANIN YARDIMCISI OLMUŞ GİBİDİR ...