Eskiden, Allahü tealanın âlim ve veli kulları, islamiyeti tebliğ için, ehli sünnet vel cemaat yolunu işaret etmek ve yaymak maksadlı il il, ilçe ilçe, köy köy ve hatta ülke ülke dolaşırlarmış, insanlara ehli sünnet yolunu anlatırlarmış, emr-i bil ma'ruf, nehy-i anil münker yaparlarmış.
Zamanımızda ise, bu âli hizmetleri Hakikat Kitabevi yapmaktadır.
Ehli sünnet âlimlerinin kitapları güzel vatanımız Türkiyenin bütün illerine, ilçelerine ve en ücra köylerine ve dünyanın hemen heryerine, yedi iklim dört bucağa hızla yayıldı ve yayılmaya devam ediyor. Allahü teala'nın izniyle, kıyamete kadar bu hizmetler devam edecektir.
Bu âli hizmetlerin mimarı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleridir..