Mürtedleri (mülüman isimli kafir) övmek
Sual: Bâtıniye denilen kimseleri övenler, bunlar için ilmin yıldızları ve âlimlerin güneşleri ve zamanımızın büyük âlimi ve asrımızın önderi gibi sözlerle övenler ve bu sözlere inananlar için ne denir?
Cevap: Hindistan’ın büyük âlimlerinden Ahmed Rızâ hân Berilevî “rahmetullahi teâlâ aleyh”, (Fetâvel-Haremeyn) ismindeki fetva kitabında buyuruyor ki:...
Bu övülenler, mürted oldukları bildirilenlerden ise ve övenleri böyle olduğunu biliyorlarsa, bunlar da, mürted olur. Övülenler mürted değil iseler, bunları da övmenin çok çirkin, çok kötü olduğu meydandadır. İbni Ebiddünyâ ve Ebû Ya’lâ ve Beyhekînin Enes bin Malikten ve İbni Adinin Ebû Hüreyreden haber verdikleri hadîs-i şerifte, (Fasık metih olunduğu zaman, Rabbimiz gadaba gelir) buyuruldu. Böyle metihlere izin vermek, neşretmek, reklamını yapmak, bunlardan razı olmağı gösterir. Kötülükten razı olmak da kötüdür. [Eshâb-ı kiramın ve bütün Ehl-i sünnetin düşmanı olduğu anlaşılan ahund Humeyni’yi methedenleri, onun dini ve siyasi yolunu beğenenleri işitiyoruz. Bunların, bu hadîs-i şerifi ve fetvayı dikkat ile okumaları ve ibret almaları, gafletten uyanmaları lâzımdır.] (Fâideli Bilgiler s. 422)

NOT:
Türkiyede çok meşhur edilen, kitapları türkçeye çevrilen hint asıllı, Amerikada ölen Prof Hamidullah, İslam Peygamberi kitabında miraç mucizesini inkar ediyor. Rüyadır diyor. Bunu 1960'lı yılların başında kendisine sorduk. Ehl-i sünnete aykırı dedik. (Ben ehl-i sünnet değilim, İsmailiyim) cevabını verdi. İsmaili (Batıni) sapık mezhebi mensupları birçok yönden islamdan çıkıp mürted olmuşlardır. İsmaili, Batını konusunda Tam İlmihalde yeterli bilgi vardır. Bu adam öldüğünde şimdi büyükelçi atanan Merve Kavakçı, Akit gazetesinde (DÜNYANIN GÜNEŞİ BATTI) başlıklı medhiye yazmıştır.