DÜNYANIN GÜNEŞİ BATMIŞ !..
[İbni Âbidîn, nikahı câiz olmayanları anlatırken diyor ki, bir kimse, eğer hazret-i Ali’ye tapınıyorsa veya Cebrail aleyhisselam Kur’ân-ı kerimi Ali’ye getirmeğe emir olundu. Şaşırıp Muhammed aleyhisselâma getirdi derse veya hazret-i Ebu Bekir Eshâbdan değildir derse yahut hazret-i Aişe’ye kazf ederse, yani zina etti derse kâfir olur. Hazret-i Ali, iki halifeden daha üstündür derse veya Eshâbdan herhangi birini seb, şetm eder, söverse, yani kötüler...se, kâfir olmaz, bidat ehli olur.
Üçüncü ciltte diyor ki, bir kimse, iki halifeyi seb ederse, bu ikisine lanet ederse, kâfir olur. Dürzî ve mülhid ve İsmâilî denilen kimseler, İslâmın beş şartını yapıyorlar ise de, tenasühe inandıkları ve şaraba, zinaya helal dedikleri ve âyet-i kerimelere bozuk manalar verdikleri için kâfir oluyorlar.
İbni Âbidîn, (Ukûd-üd-dürriyye) kitabında, şeyh-ul-islâm Abdullah Efendinin “rahmetullahi teâlâ aleyh” Şii’ler hakkındaki fetvasını uzun yazmakta, küfre varanlarını bildirmektedir.]
(Fâideli Bilgiler s. 422)

NOT;
İsmaili denilen kimseler;
Amerikada ölen, hint asıllı fransız profesörü Hamidullah İslam Peygamberi kitabında mirac mucizesini inkar ediyor. Kendine; bu yazdığınız ehl-i sünnet mezhebinin inancına uymuyor dendiğinde, ben ehl-i sünnet değilim, ismailiyim demiştir. Şimdi büyükelçi tayin edilen Merve Kavakçı, bu kafir öldüğünde AKİT gazetesinde (Dünyanın güneşi battı) başlıklı yazı yazmıştır. Masonik (Kur'an islamı) aldatmacasının savunucuları bu imanı bozuk ademin kitaplarını türkçeye tercüme ederek meşhur ettiler. Derslerde referans kitabı olarak yaygınlaştırdılar.