MANKURT NASIL OLUNUR?
Mankurt - Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşür."
NOT;
Amerikalı felsefeci ve piskolok prof. William James diyor ki; ( Bir şeyin önce doğrusunu öğrenirseniz yanlışı görürsünüz. Önce yanlışı öğrenirseniz doğruyu bir daha öğrenemezsiniz.
Hindistan ve Osmanlı İslam devletleri cilve-i Rabbani olarak tarih sahnesinden çekildikten sonra, ''Anglo-siyon'' emperyalizmi ilk olarak İslam üniversitelerini (medreseleri) kapattırdı. Mevcut din alimlerini bir şekilde ya yok etti veya pasifize etti. Kitleler çağdas, laik eğitim adı altında dinden imandan habersiz yetiştiştirildi. Uzun bir süre böyle geçtikten sonra dine susamış insanları din adamı, tasavvuf büyüğü olarak meşhur ettikleri kimselerin peşine taktılar. Bölece İslam alemi binlerce din önderi (!) vasıtasıyla sayısız gruplara bölündü. Grup önderleri de boş beyinleri kendilerine emredilen istikamette şartlandırdı, fanatikleştirdi, mankurtlaştırdı. Bu din önderlerinin ortak özelliği ve yönlendirmesi, ''İlla Kur'an'' ve ''maziyi asla okumama'' dır. Sanki 1300 yıllık İslam tarihinde hiç din alimi yetişmemiş, hiç din kitabı yazılmamış. Tabii her şeyin bir istisnası vardır.