Çocuklarımıza Allah sevgisi nasıl anlatılmalıdır

Çocuklara Allah sevgisi nasıl anlatılmalıdır? sorusu zor ve ciddi bir sorudur. Fakat asla cevaplanmayacak bir soru da değildir. Lâkin bu noktada konuyu anlatırken öncelikle Hz. Peygamber'in "Çocuğu olan çocuklaşsın" hadisi iyi anlamak ve kavramak gerekir. İkinci olarak yine Hz. Peygamber'in "Çocukların akılları ölçüsünce konuşunuz" hadisi de anlaşılıp gereği yerine getirilirse çoğu mesele halledilmiş olur. Geriye kalan çocuğun anlayacağı kelimeleri iyi seçip, konuyu onun anlayacağı basitlikte anlatmak gerekmektedir. Nasıl, ne şekilde diye sizi fazla düşündürmeden biz aşağıya konuyla ilgili bazı anlatımları aktaralım:
Her Şeyi Yaratan Allah'tır
Bütün insanları, bütün hayvanları Allah yarattı. Gördüğümüz, göremediğimiz her şeyi Allah yarattı. Yerleri, gökleri, yıldızları, güneşi, ayı, denizleri Allah yarattı. Ağaçları, çiçekleri, balıkları, kuşları, koyunları, kuzuları, inekleri, Allah yarattı. Bizi de Allah yarattı.
Önceleri Allah'tan başka bir şey yoktu. Ne insanlar, ne hayvanlar, ne yerler, ne gökler, ne yıldızlar, ne ağaçlar, ne kuşlar... Hiç birisi yoktu. Bunların hepsini Allah yoktan var etti.
Her şeyi yaratan Allah'tır. Bütün varlıkları yoktan var eden yalnız Allah'tır. Yaratmak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiç kimse bir şey yaratamaz, bir zerreyi bile yoktan var edemez. Her ne varsa Allah'tan geldi. Her şey yine Allah'a dönecek.
Allah Hep Vardır
Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur, sonu da yoktur. Allah hep vardır.
Her şey yok olduktan sonra yine Allah var olacaktır.
Allah'ın varlığı kendindendir. Allah için yokluk yoktur. Allah hep vardır.
Allah'ın Varlığı Tamdır
Allah'ın hiçbir eksiği yoktur. Allah'ın varlığı tamdır, eksiksizdir.
Allah'ın hiçbir işinde hiçbir noksanı yoktur. Hiçbir kanununda hiçbir bozukluk, hiçbir aksaklık yoktur. Allah'ın her yaptığı tamdır, kusursuzdur.
Allah Birdir
Allah birdir. Allah'tan başka tanrı yoktur. Allah'ın varlığından, birliğinden hiç şüphe edilemez. Allah'ın eşi, ortağı, benzeri yoktur.
Allah'ın birliği mutlaktır, ayrılmaz, parçalanmaz, çoğalmaz, eksilmez.
Allah doğmadı, doğurmadı. Allah'ın oğlu, kızı yoktur. Allah'ın anası babası da yoktur. Allah kendiliğinden vardır.
Elbette Allah'tan başka tanrı olamaz. Nereye baksak büyük bir düzen görülür, kendi başına hiçbir şey yoktur. Her şey birbirine, bir düzene bağlıdır. Bu düzen, bu düzenlilik Allah'ın varlığını, birliğini apaçık gösterir. Eğer iki Allah olsaydı biri ötekinin işine karışır, her şey alt üst olurdu. Bütün dünyaya, güneşe, aya, yerlere, göklere bu düzeni veren yalnız Allah'tır.
Allah Her Yerde Vardır
Allah'ın, kendine mahsus, kendine özel bir yeri yoktur. Allah her yerde vardır. Yerde, gökte, gönülde, ruhta, her yerde var olan Allah'tır. Allah'ın bulunmadığı hiçbir yer yoktur.
Allah'ın varlığı bütün dünyaları kaplar. Allah yerlerin, göklerin sahibidir.
Allah Diridir
Allah diridir. Allah her zaman vardır. Allah ölmez. Allah'ın diriliği kendindendir. Allah'ın diriliği bizim diriliğimiz gibi değildir. Allah'ın diriliği kendine özeldir. Ona bizim aklımız ermez. Allah'ın diriliği sonradan olma değildir. Allah'ın bulunmadığı hiçbir zaman yoktur; diriliğinin ne başlangıcı, ne de sonu vardır. Allah hep vardır, hep diridir.
Allah Yorulmaz
Allah ne uyur, ne uyuklar, Allah hep uyanıktır. Allah'ın haberi olmadan, Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile yerinden oynamaz.
Allah yorulmaz, Allah'ın dinlenme ihtiyacı yoktur. Biz yoruluruz, dinlenmeye, uykuya ihtiyacımız vardır. Allah bize benzemez, Allah hiçbir şeye benzemez.
Allah'ın İhtiyacı Olmaz
Allah hiçbir şeye, hiçbir kimseye muhtaç değildir. Her şey Allah'a muhtaçtır. Bizim varlığımız vücudumuzdadır. Yaşamamız yemek içmekledir. Görmemiz gözledir. İşitmemiz kulakladır. Söylememiz dilledir. Allah bunların hiçbirisine muhtaç değildir. Allah bizim gibi gözü, kulağı, dili, vücudu olan bir yaratık değildir. Bunların hiçbirisine ihtiyacı yoktur.
Ne dersiniz? Siz böyle şiirsel bir anlatımı denediniz mi? Bir deneyin, hatta yaşı 35- 40 olan çocuklara bile anlattığınız da etkili olduğunu göreceksiniz...
Selam ve saygı ile...