Aras ismi,Aras isminin anlamı

Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)