zayıf balıkçı.


Zayıf ve dermansız bir balıkçının ağına iri ve kuvvetli bir balık düştü.

Fakat zavallı adam, onu zaptedemedi. Balık daha kuvvetli çıktı, ağdan kurtuldu, suya dalıp kaybolup gitti.

Oğlan su getirmek üzere ırmağa gitti, fakat birdenbire su taştı, oğlanı aldı gitti. Her sefer ağ balık getirirdi, ama bu sefer bir balık ağı kaptı ve engin denizlere daldı gitti.

Diğer balıkçılar bu duruma hayıflandılar: “Şöyle bir av tuzağına düştü de kaçırdın!” diye kınamaya başladılar Adamcağız dedi ki:

“Beni haksız olarak eleştiriyorsunuz. Benim kısmetim değilmiş, onun da eceli henüz gelmemiştir.”

Hikmet: Kısmetsiz avcı Dicle’de bile balık tutamaz, eceli gelmemiş balık, karada bulunsa da ölmez.