Ebü Hüreyre (r.a) Anlatıyor

Ebü Hüreyre "radıyallahu" "anh"'den rivayet edildiğine göre, Rasülullah "sallallahu aleyhi ve sellem:"
"Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sordu.

Ashab:
- Bizim aramızda müflis, parası ve malı olmayan kimsedir, dediler.

Rasülullah "sallallahu aleyhi ve sellem: "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekat sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnad ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir" buyurdular.

Müslim, Birr 59. Ayrıca bk. Tirmizî, Kıyamet 2