Ehlullahtan Cüneyd-i-Bagdai k s Rivayet Ediyor :

- Bir Mecusinin , Karlı Bir Günde Kuşlara Yem Verdiğini Gördüm.. Ateşpereste Hitaben :
- İman Olmayınca Ve İslam’a Girmeyince Bu Yaptığının Faydasını Göremezsin.. Allah , Bu Yaptığın İyiliği , Ancak İman İle Kabul Eder , Dedim.. Mecusi De Bana :
- Belki Kabul Etmez Ama , Bu Yaptığımı Görmez , Bilmez Mi.? Dedi..
- Elbette Görür Ve Bilir , Cevabını Verdim..
- Öyle İse , Bu Da Bana Kafidir , Dedi..

Aradan Yıllar Geçti.. Bir ...Hac Mevsiminde Beytullah’ı Arzu Ettim Ve Mekke-i Mükerreme’ye Gittim.. Ka’be-i-Muazzama’yı Tavaf Esnasında , Bir Zatın :

- Ey Bu Kainatın Sahibi.! Ey Bu Beytin Rabbi.! Her Şeyi Gören , İşiten , Bilen Sensin , Diye Gözlerinden Yaşlar Dökerek Beytullah’ı Derin Bir Aşk Ve Vecd İçinde Tavaf Ettiğini Fark Ettim.. Yüzünde , İman Nuru Parıldıyordu.. Dikkat Edince , Bu Nur Yüzlü Zatın , Bir Kaç Sene Önce Karlı Bir Günde Kuşlara Yem Veren Ateşperest Olduğunu Hatırladım.. Tavaftan Sonra , Kendisine Yetiştim Ve Usulca Kolundan Tuttum.. Bana :
- İşte , Allah Gördü Ve Bildi , Dedi.. Hayretle Yüzüme Bakarak :
- Allahu Ehad , Rasulühü Ahmed , Sayhasiyle Nurunu Teslim Eyledi..

O Anda Bana Hitap Olundu Ki :

- Ya Cüneyd.! Sen Beytimi Arzu Ettin , Geldin Beytimi Buldun.. O , Bana Geldi , Beni Buldu..

Gördün Mü.? Yaptığı O İyilik Nasıl İmanına Sebep Oldu.. Müşrik Olduğu Halde , İyilik Sayesinde Ne Ali Makamlara , Ne Yüce Bir Devlete Erdi Ve Ebedi Hayata Kavuştu , Cennet Ve Cemale Ve Rıza-i-ilahiye Mahzar Oldu..