Din insanlara teklif edilmiş bir sistemdir amacı bu sistematiği anlayıp idrak ettikten sonra teklif edilen şartlari fiile dönüştürmek suretiyle gereğinin yaşanmasi olayıdır. İslam dininde ise teklif edilen namaz oruç, zekat hac gibi calışmaların ise öncelikle birime kavratılmaya calışılan tanı ve tanrılık kavramı yok gerçekliğinin akabinde birimin kendisi için, kendisinde Allah ismiyle isaret edilen potansiyel güçleri aciğa çıkarabilmek adına yapılan çalışmalardır ve dahi bunun gibi bir çok çalışma amaç değil araç olarak bize anlatılmıştır.
Bugünun *orjinal islam dininden *kopuk müslümanlık anlayışında bu gerçekler tamamen kapanmış insanlar gökteki tanrı, gönderdiği elçi peygamber, yukarıdan inen- düşen kitap kabullenişleri ile Hz Muhammed Mustafa (a.s)’dan açığa çıkanın kendilerinde de açığa çıkabileceği gerçeğini anlayamayarak işin şekilciliğinde kalmış ve potansiyel olarak kendilerinde mevcut bulunan hazineden mahrum kalmışlardır.
İrsal olunan kitap kuran-I kerim, ayet diye bahsedilen işaretler üzerinde derin düşünülerek muhakeme edilsin hangi amaca yönelik bu tekliflerin yapildığı anlamaya çalışılsın diye bildirilen evrensel gerçekler bütünüdür, bahsedilen sır ve evrenselliğe dönük bilgiye ulaşmanın anahtarı, la ilahe illallah gerçegiyle vurgulanan tanrı ve tanrılık kavramı olmadığı, varolan tek mutlak gerçekligin Allah ismiyle isaret edilen olduğudur ki bu düşünceye varamamışları bu kitap kendi tabiriyle pis necis olarak tanımlamış bu pislikten arınamayanında işaretleri anlayıp değerlendiremeyeceğini bildirmiştir.
Anlatılan sistemi, Muhammed Mustafa (a.s)’nin bildirdigi şekilde anlayıp değerlendirmeye calışanlar tanrı kabulüne göre düzenlenmiş şekilci din’i yatma kalkma , aç kalma faliyetleri olarak anlatan ilmihal kitaplarından değil, günümüze kadar gelmiş geçmiş sayısız tasavvuf ehlinin eserlerini günümüz biliminin ışığındaki verilerle birleştirip değerlendirmek icin ugraş verenlerdir. Allah ismiyle işaret edilen derunumuzdan bize amaca en kısa yoldan gidecek samimi çalışmaları kolaylaştırıp gerçeğe giden yolu açmış olsun…