Lanet etmek

İmam-ı Gazali hazretleri buyurdu ki:

Laneti hak eden kötü kimselere genel olarak lanet etmek caizdir. Fakat bunun da şartları vardır. Bu şartlardan birisi

“Allah’ın laneti, Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin, zanilerin, zâlimlerin, din düşmanlarının üzerine olsun demek gibi isim bildirmeden genel olarak söylemek.

Kafir de olsa belli şahıslara lanet ederken dikkatli olmak laz...ımdır.
Burada ancak şer’an lanet etmenin caiz olduğu insana lanet okumak caizdir.

“Allah, Firavun’a ve Ebû Cehil’e lanet etsin” gibi.
Çünkü bu kimseler küfür üzerinde ölmüşler ve bu durum kesin bilinmektedir.

Yaşayan Yahudi ve Hristiyan kimseye lanet etmek caiz değildir.
Çünkü bu sözde tehlike vardır. Bunun dönüp Müslüman olma ve Allah nezdinde Müslüman olarak ölme ihtimali vardır.

O halde onun mel’un olduğuna hükmedilemez. Önemli olan sondur. Bunun için lanet etmekten kaçınmalıdır. Ayrıca kâfir lanetlenmediği için lanetlemeyene bir vebal yoktur.

Küfür üzerinde öldüğü kesin bilinen bir kimseye lanet okumak caizdir. Fakat Müslüman bir yakınına eziyet vermemek şartıyla.
Eğer bir Müslüman akrabası rahatsız oluyorsa caiz olmaz.

Peygamber aleyhisselam Tâif’e giderken bir kabrin yanından geçti ve kime ait olduğunu Hz. Ebu Bekir Sıddîk’tan sordu. O da,
‘Bu kabir, Allah’a ve Hz. Peygambere âsi olan Said bin Âs’ın kabridir’ dedi. Bu söz üzerine Amr bin Said üzüldü. Bu kimse ayrıldıktan sonra Resulullah Hz. Ebu Bekir’e,

“Ey Ebu Bekir! Kâfirlerden bahsettiğiniz zaman umumî bir şekilde bahsediniz. Çünkü isim zikrettiğiniz zaman evlâtlar babaları için kızarlar” buyurdu.

İbni Ömer hazretleri şöyle demiştir: “Allah nezdinde insanların en sevimsizi, halka ta’n eden (kötüleyen, küfreden) ve lânet okuyanlardır.”

Bir insanın aleyhinde beddua etmek de mesuliyet bakımından lanete yakındır. Hatta zâlimin aleyhinde beddua etmek bile böyledir.

İnsanın meselâ, “Allah ona sıhhat vermesin”, “Allah ona selâmet vermesin” demesi ve benzeri sözler gibi... Çünkü böyle söylemek kötüdür.