Ölüm Anında Şeytanın İtirafı!

Bir insan ölüm anında can çekişmeye başladığında şeytan gelir,sol yanına oturur ve şöyle der:

-Can acısından kurtulmak istersen "Allah yoktur" de.
...

İyi amel sahibi ise yüzünü öbür tarafa çevirir,şeytanın hilesinden kurtulur.Şayet şeytanın dediğini yaparsa Allah esirgesin imanından olur.İmam-ı Ebu Hanife'den sordular:

-Ya İmam!Hangi günah sebebiyle imanın yok olmasından korkulur?İmam şu cevabı verdi:

-Bunun 3 sebebi vardır

.Birincisi,Allah'ın bağışladığı imanın şükrünü terketmek;

ikinc­isi,son nefeste korkuyu terketmek;üçüncüsü ise,haram lokma yemeğe devam etmektir.

Her kimde bu üç kötü haslet birlikte mevcut ise onun imansız gitmesinden korkulur.

Bir başka haber de söyletirir kimse can çekişmeye başlayınca,son derece hararet bastırır,ciğeriyanar,boğazı kurur fakat su içemez.O zaman ağzına su damlatmak lazımdır.

Zira kişi bu haldeyken şeytan,elinde bir bardak su ile gelir,karşısında dikilir ve suyu gösterir.Onun şeytan olduğunu anlamayıp suyu içmek isterse şeytan:

-"Bu alem kendiliğinden yaratılmıştır,y­aratıcısı yoktur" dersen bu suyu sana veririm,der.Sonra ayak ucuna gider ve yine suyu gösterir.

-"Peygamberler yalandır" dersen bu suyu sana veririm, der.

O kimse şeytanın bu tekliflerine kanıp da inkar ederse son nefesinde imanından olur imanı tam olan müminler onun şeytan olduğunu anlar,yüzünü ondan çevirir.

Muhafaza melekleri de onu korur.

Bu duruma örnek olarak şu hikaye anlatılır: Vaktiyle Ebu Zekeriya isminde salih bir kişi vardı.Can çekişmesi esnasında dostları ona kelime-i şehadet telkin ettiler.Yüzünü döndürdü.

İkincidefa telkin ettiklerinde yine yüzünü döndürdü ve hiç cevap vermedi.Üçüncü seferde:

-Sizin sözünüzü tekrarlamam, dedi.

Dostları imansız gideceğinden şüphe ettiler.Bir müddet sonra aklı başına geldi ve yanındakilere:

-Siz bana bir şey söylediniz mi?dedi.

Dostları, kelime-i şehadet telkin ettiklerini ve kendisinin söylemeyi red ettiğini söyleyince:

-Şeytan-ı lain, o anda elinde su bardağı ile karşıma geçip "İsa Allah'ın oğludur" de bu suyu sana vereyim, dedi.Ben de "Demem" dedim.

Onun üzerine şeytan elindeki bardağı yere vurup kırdı ve dışarı kaçtı.Elhamdülillah o lainin hilesinden kurtuldum,yoksaşehadeti reddetmem mümkün değil,dedi ve şehadet getirir getirmez ruhunu Allah'a teslim etti.

Mansur bin Ömer'den rivayet edildiğine göre,insana ölüm geldiğinde ondan dört şeyi dört yabancı alır:

1. Malını varisleri

2.Canını Azrail

3.Etini kurtlar

4.Kemiklerini toprak

Bu durumda müminin yanında kalacak olan,iman ve ameldir.Şayet şeytan sebebi ile iman da yok olacak olursa amelin yerini fasit bir daire alır.

Fırsat elde iken imanın yok olmasından çok korkmalıdır.

O düşmanı reddedecek ameller hazırlamalıdır.

Ölüm anında kişiyi,şeytanın hilesinden ancak salih amelleri kurtarır.