AKILLI KİMDİR

Bir gün Caferi sadık (rh) İmamı Azam'a (rh):

"Akıllı kimdir" diye sordu.

İmamı Azam da:

"Akıllı, hayır ile şerri ,iyi ile kötüyü ayırabilen kimsedir."buyurdu. Caferi Sadık Hazretleri.

"Hayvanlar da iyi ile kötüyü ayırabilir. Kendisine vurulacağını veya kendisine yem verileceğini anlayabilir."dedi.

İmamı Azam (rh):

"Peki size göre akıllı kimdir" diye sorunca:

"Akıllı, iki hayırlı şeyden en hayırlısını bilen ve onu tercih eden, iki şerli şeyden en şerlisini bilen ve mümkün ise her ikisinden de uzak duran, birini yapmak mecburiyetinde ise daha az şerli olanı tercih edendir."buyurdu.