Keramet Nedir

Keramet Allah’ın velayet mertebesine yükselen kullarına tecelli ettiği bir ihsan bir ikram ve bağıştır. Kerametler iki türlüdür:

1- Kerameti Kevniye

2- Kerameti İlmiye

Kerameti kevniye de iki şekilde tecelli eder: Birincisi, kulun kendi istek ve arzusu ile zuhura getirilen, mârifeti ile insanüstü fiiller. İkincisi, gerektiğinde Cenabı Hakk’ın veli kullarından insanların faydalanmaları için zuhurudur. Günümüzde kerameti kevniyeye hiç itibar kalmamıştır. Çünkü bir televizyon düğmesine basmakla dünyanın bütün yönlerini ekranda görebiliyoruz. Bir cep telefonu ile uydudan dünyanın diğer yönü ile konuşabiliyoruz. Bunlar günümüzün üstün marifet görüntüleri değil midir? Artık bunları görmek güncel fiilleri görmek olduğu için, bir kişiden marifet tecellilerini görmek şahıslarda ruhların uyanmasını meydana getirmiyor.

*Ayrıca kerameti kevniye bir fiilullah olayı olduğu için, o vakayı Cenabı Hakk'a değil de, kerameti gösteren kişiye isnat ettikleri için açıktan büyük günah olan şirk işlemiş oluyorlar. Onun için, Tevhid ehli hiçbir zaman kerameti kevniye'ye itibar etmez. İnkar da etmez. Çünkü tecellinin aslını bilmekte ve görmektedir.

Devrimiz kerameti ilmiye devri olduğu için bilhassa kerameti ilmiyeye itibar edilmelidir. Kerameti ilmiye, Kuranı Kerim’in ledün ilmi diye ifade ettiği sır ilmi ve esrar ilmidir.

*Kerameti ilmiye de iki bölümdür:

1-Kesbi ilimle elde edilen, Kerameti İlmiye.

2-Vehbi ilimle elde edilen, Kerameti İlmiye. (Cenabı Hakk’ın ilhamlarıyla her an ayrı bir ş’ende tecellilerinin ilmi.)

Bir kişinin Mürşidi Kamilin sohbetlerinden veya kemalat sahiplerinden elde ettiği ilimle, çeşitli evliyaların kitaplarından öğrendiği ilimlerin hepsi, bu irfaniyete sahip olmayanların yanında, üstün ilme sahip olduğunu gösterebilir. Fakat kendi kuyusundan dâima taze su çıkaramadığı için, elbette bir gün, bu su bitince, aynı mevzuları tekrar etmeye başlayacaktır. Dolayısıyla da dinleyenlerde yenilik tecellileri olmadığı için bıkkınlık meydana getirecektir.

Vehbi ilim kerametine sahip olanlar Cenabı Hakk’ın her an, ayrı ayrı tecellilerine ayak uydurdukları için, gönül semalarından gelen ilhamlara tabi olduklarından, gönüllerde dirilik meydana getirirler. Dinleyenler mutluluk duyarlar ve “Biraz daha anlatsa da dinlesek” derler. Onlar da ayet ve hadislerin gölgesinde, olayları ilhamları nisbetinde anlatırlar. İşte bunlar İnsanı Kamildirler. İnsanları ancak bunlar irşad edebilir. Bir zeytin ağacı nasıl yaz ve kış yapraklarını döktüğü halde, sanki hiç yapraklarını dökmüyormuş gibi hep yeşilse işte bu kamiller de ilim ve keramet kemalatını hiçbir zaman yitirmezler. Kendilerine belki o ana kadar duymadığı, bilmediği bir soru sorulduğu zaman Cenabı Hakk ondan tecelli edeceği ilhamlarla hem karşısındaki soru sahibini mutmain eder hem de kendi anlattığı ile o ilme vakıf olur. Çünkü o zamana kadar o sorulan ilmi kendisi de bilmiyordu. İlhamı ile öğrenmiş oldu. Zira ilim kulun değil Allah’ındır. Bilen de Cenabı Hakk’tır. İşte bu kişiler ümmeti Muhammed'e faydalı olanlardır. Her nerede bunları bulursak onlardan mutlaka istifade etmeliyiz. Günümüzde itibar edilmesi gerekli kerameti ilmiye budur.