Kadıların tarafsızlığı-kadı kimlerin davasına bakamaz

islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Kadıların tarafsızlığı-kadı kimlerin davasına bakamaz islamseli.net islami forum dini forum Arşivi

Kadı (Hakim); şahsî hislerinin tesiriyle, kendilerine karşı tarafsız davranması şüpheli sayılan şahısların davalarının mahkemeye getirilmesi halinde derhal "Görevsizlik" kararı alır ve davaya başkasının bakmasını sağlar. Esasen Kadı; bu gibi durumlarda kendisi görevsizlik kararı vermese bile; taraflardan biri hakimi (Kadı'yı) reddedebilir. Kadı; kendisini ilgilendiren konularda hüküm veremediği gibi, Usul (Anne, Baba, Dede, Nene, vs..) ve Furu (oğlu, kızı, torunları vs..) hakkında da hüküm veremez. Zira hislerinin etkisi altında kalabilir. Karısının, iş ve mülk ortağının taraf olduğu davalara da bakamaz. Dolayısıyla (adil bile olsa) haklarında şahitlik yapamayacağı (şahitliğinin kabul edilmeyeceği) şahısların davalarına bakamaz.(134) Ulu'lemr dahi; bizzat kendisi ile ilgili bir davada hakimlik (Kadı'lık) yapamaz. Hz. Ömer (ra), Hz. Osman (ra) ve Hz. Ali (ra) gibi, mü'minlerin örnek alacağı kimseler kendilerini ilgilendiren davalarda, kadı huzuruna çıkmışlardır.(135) Bilindiği gibi; mutlak müctehid durumunda oldukları hususunda icma vardır. Töhmet altında kalmamak için; kadı huzuruna çıkmışlardır.