Birbirine mirasçı olma sebebleri

Birbirine mirasçı olma sebebleri islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Birbirine mirasçı olma sebebleri
Hanefi fûkahası: "İnsanların birbirine mirasçı olmalarının sebebleri; neseb (akrabalık), nikah ve vela olmak üzere üç kısımda incelenir"(15) hükmünde müttefiktir. Ölen kimseye; neseb cihetiyle yakınlığın bulunması, mirasına hak kazanmak için şarttır. Esasen karı ve koca müstesna; diğer sınıfların hepsi (Ashab-ı Feraiz, Asabe ve Zevi'l-erham) akraba durumundadır. Sahih nikah; karı-koca arasında, birbirine mirasçı olma sebebidir. Resûl-i Ekrem (sav)'in: "Hangi erkek; hür veya cariye bir kadınla zina ederse, doğan çocuk veled-i zinadır. Kendisi (Veled-i Zina) varis olmaz, kendisine de varis olunmaz"(16) buyurduğu bilinmektedir. Dolayısıyla batıl nikah, muvakkat nikah ve mut'a nikahı; mirasçı olmak için sebeb teşkil etmez. Vela; azad edilen kölenin herhangi bir akrabası bulunmadığı halde, mirasının efendisine kalması hadisesidir. Günümüzde böyle bir vakıa bulunmadığı için üzerinde durmaya gerek yoktur.


MİRaS'IN RÜKÜNLERİ: Öldükten son; geriye miras bırakan kimseye "Mûris" denilir. Dolayısıyla miras'ın birinci rüknü: Mûris'in bulunmasıdır. İslam fıkhında; hakikaten veya hükmen ölüm sözkonusudur. Hakikaten ölmek eceliyle kesin olarak ahiret'e intikal etmektir. Hükmen ölüm ise; uzun yıllar ortadan kaybolup; nerede bulunduğu ve hayatta olup-olmadığı bilinmeyen kimse hakkında "Kadı'nın" (Hakim'in) verdiği karardır. İkinci rükün: Varis'in bulunması ve hayatta olmasıdır. Şer'i delille; ölen kimsenin malının verileceği kimseye "Varis" denilir. Üçüncü rükün: Ölen kimsenin varislerine intikal edecek mal veya servetinin bulunmasıdır.(17)

MİRaS'IN ŞARTLARI: Muhakkak ki bir kimse hayatta iken malı miras olarak dağıtılmaz. Dolayısıyla miras'ın ilk şartı; mûris'in hakikaten veya hükmen ölümünün sabit olmasıdır. İkinci şartı; Varisin hakikaten veya takdiren hayatta olması gerekir. Takdiri hayattan kasıd; anne rahmindeki çocuktur. İslam ûleması; ölen kimsenin; karısının rahminde bulunan çocuğun da, varis olacağı hususunda müttefiktir. O çocuk; takdiren hayatta kabul edilir.(18) Üçüncü şart: Varislerde; mirasa mani olan hallerden, birisinin bulunmamasıdır. Eğer mirasa mani hallerden herhangi birisi sözkonusu olursa; varis hiçbirşey alamaz!.. Bu konu oldukça önemlidir.