Hz. Mehdi (a.s.) Hz. İsa (a.s.)'ın da imamı olacaktır

Resulullah (sav) Efendimiz Saadetle şöyle buyurmuşlardır: “Daima ümmetimden bir cemaat kıyamet’e kadar hakkı yükseltmek için fikri mücadele yapacak, MERYEM OĞLU İSA (AS) YERYÜZÜNE İNECEK. EMİRLERİ (HZ. MEHDİ (A.S.)), ONA (HZ. İSA (A.S.)’A) “BİZE NAMAZ KILDIR” DEDİKLERİ ZAMAN, HAYIR DİYECEK ... VE “İMAM-I MEHDİ’Yİ” İMAMETE GEÇİRİR”

(Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209)

İbn-i Sirin şöyle der: "Va’dedilmiş Hz. Mehdi (a.s.) bu ümmettendir. İsa b. Meryem’e (s.a) imamlık yapacak olan da o’dur.”

Adalet Güneşi, Ayetullah İbrahim Emini, Dünya Ehli Beyt Kurultayı Kültürel Yardımcılığı (Mekatil-ut Talibiyyin (Eb-ul Ferec-i İsfahani), Necef baskısı, s.167)

Abdullah b. Ömer Hz. Mehdi’den (s.a) söz edince Araplardan birisi “Mehdi Muaviye b. Ebi Süfyan’dır” dedi. Bunun üzerine Abdullah, “Hayır” diye cevap verdi, “Hz. Mehdi (a.s.), Hz. İsa (a.s)’ın kendisine iktida ettiği (namazda uyduğu) kimsedir.”

Adalet Güneşi, Ayetullah İbrahim Emini, Dünya Ehli Beyt Kurultayı Kültürel Yardımcılığı (El-Melahim vse’l Fiten kitabının tercümesi, yazarı İbn-i Tavus, s.159)

"ANDOLSUN, KİTAP EHLİNDEN, ÖLMEDEN ÖNCE ONA İNANMAYACAK KİMSE YOKTUR. Kıyamet günü, o da onların aleyhine şahid olacaktır." (Nisa Suresi, 159)
Hz. İsa (a.s.) geldiğinde kitap ehlinden herkes ona iman edecektir ve ona iman etmiş olarak ölecektir. Dolayısıyla bu durum İslam'ın dünya hakimiyetine işaret etmektedir. Müslümanlar zaten Hz.İsa (a.s.)'ya peygamber olarak iman etmekte ve sevmektedirler.