+ Cevap Ver
1 sonuçtan 1 ile 1 arası

Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Doğru İslam Bilgileri Forumunda Bulunan  Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır Konusunu Görüntülemektesiniz.=>Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır Kadının sesi yabancı erkeklere haram mı? Bir de bayan erkeğe selam verip alabilir mi? Selam verilip ...

 1. #1
  Gönüllü Paylaşımcı ŞehadetGüvercini - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2010
  Mesajlar
  1.292
  Tecrübe Puanı
  11

  Standart Kadın sesi caiz midir Bunun sınırları varmıdır

  Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır

  Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır islamseli.net islami forum dini forum Arşivi Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır

  Kadın sesi caiz midir. Bunun sınırları varmıdır
  Kadının sesi yabancı erkeklere haram mı? Bir de bayan erkeğe selam verip alabilir mi? Selam verilip alınabilirse hangi durumlarda olabilir?
  Cevabımız
  Değerl, müslüman kardeşlerim
  Cevap 1:
  İslamiyet kişiyi fitne ve fesada sürükleyen görüntü davranış ve hallere karşı koruyucu tedbirler alır. Çünkü İslamda insanın safiyet ve vakarının muhfazası ve bozulmaması esastır. Bu tedbir ve koruma hem erkek için hem de kadın için eşit seviyede düşünülür.

  Diğer yandan insana verilmiş olan özellik kabiliyet ve farklılıklar bir başkasının vebal altına girmesine sebep olmamalı yanlış duygulara kapılmasına meydan vermemeli nefsini azdırmamalıdır.

  Yaratıcı tarafından kadına ihsan edilen sesi de bu çerçeve içinde düşünmek gerekir. Esas itibariyle başta insan olmak üzere hiçbir varlığın sesi mutlak olarak haram ve günah sınıfına sokulmaz. Çünkü yaratılışında bir haramlık mevcut değildir. Bunun içindir ki hiçbir ayet ve hadis kadının sesini haram kılıcı bir hüküm bildirmez.

  Başta Hanefi ve Şafiî imamları olmak üzere mezhep sahibi müçtehid imamlarımızın kanaatleri de bu merkezdedir. Hatta bütün fıkıh kitaplarında şu hükmü görüyoruz: Cumhura göre kadının sesi avret değildir. Yani bütün müçtehidlere göre kadının sesi haram değildir.

  Şafiî mezhebi alimleri ve diğer müçtehidler şöyle derler: Kadının sesi avret değildir. Çünkü kadın alış veriş yapar mahkemede şahitlikte bulunur. Bunun için sesini yükselterek konuşmak zorunda kalır.1

  Kadının sesinin avret olmadığının gerekçesi İslamın ilk uygulamalı devri olan Saadet Asrıdır. Yani Peygamber Efendimizin (a.s.m.) ve sahabilerin uygulayış biçimidir. Bu uygulanış biçimi üç şekilde görülüyor:

  Birincisi: Peygamber Efendimizin (a.s.m.) sahabi hanımlarla konuşması onların sorularına cevap vermesi şikayetlerini dinlemesi ihtiyaç ve taleplerini karşılamasıdır.

  Bir örnek olması bakımından şu hadis-i şerifi nakledelim:

  Amr bin Şuayb rivayet ediyor: Bir kadın yanında kızı ile birlikte Resulullaha (a.s.m.) geldi. Kızın kolunda iki altın bilezik vardı. Resulullah (a.s.m.) kadına sordu: Bu bileziklerin zekatını veriyor musun?

  Kadın Hayır vermiyorum diye cevap verdi.

  Bunun üzerine Resulullah (a.s.m.) tekrar sordu:

  Peki kıyamette bu iki bilezik yerine ın sana ateşten iki bilezik taktırması hoşuna gider mi?

  Kadın iki bileziği hemen çıkarıp Resulullaha (a.s.m.) uzattı ve Bunlar artık ve Resulüne aittir dedi.2

  İkincisi: Sahabiler gerek Peygamberimizin hanımlarına gerekse diğer hanım sahabilere hadis ve benzeri durumlarda soru sorarlar konuşurlar ve bazı konularda bilgi alırlardı.

  Üçüncüsü: Yine Sahabe döneminde kadınlar halifelere şikayetlerini dile getirirler veya dinî meselelerde diğer sahabilere bilmediklerini sorup öğrenirlerdi.

  Bu mesele için de bir örnek verelim:

  Kadının biri Hazret-i Ömere gelerek Ya Emîrelmüminîn! Kocam geceleri ibadet eder gündüzleri de oruç tutar şeklinde şikayette bulundu.

  Hazret-i Ömer Ne demek istiyorsun? Kocanı geceleri ibadet etmekten ve gündüzleri oruç tutmaktan alıkoymamı mı istiyorsun?

  Bunun üzerine kadın başka bir şey söylemeden çıkıp gitti ve biraz sonra bir daha gelip aynı şikayetini dile getirdi. Hazret-i Ömer kadına yine aynı cevabı verdi.

  Bu durumu gören Kab bin Sûr söze karıştı ve Ya Emîrelmüminîn kadının hakkı var. Cenab-ı Hak erkeğe dört kadınla evlenebileceğine müsaade ettiğine göre dördüncü gün kadının hakkıdır dedi.

  Bunun üzerine Hazret-i Ömer kadının kocasını çağırtıp dört günde bir oruç tutmamasını ve her dört gecede bir kadının yanında yatmasını emretti.3

  Ancak diğer bütün mübah meselelerin mahiyet değiştirip mahzurlu bir hal almasında olduğu gibi kadının sesi meselesinde de aynı durum söz konusudur. Kadının sesi mübah masum ve meşru olmasına karşılık hangi sebeplerden dolayı avret olur nasıl olursa yasak sınıfına girer yabancı erkeklerin dinlemesi haram olur?

  Kadının sesi yaratılışı icabı dikkat çekicidir. Özellikle ses normalin dışında bir tonda çıkarsa birtakım mahzurları beraberinde getirmektedir ve dinî tabiriyle fitneye sebep olmaktadır. Demek ki haram olan sesin kendisi değil de kontrol dışı bir mahiyet taşımasıdır.
  Orjinal Link: TEVBE EDENLERİN SİTESİ

  Ahzab Sûresinin 32. ayet-i kerimesi bu husustaki ölçüyü Peygamber hanımlarının şahsında şöyle veriyor:

  Ey Peygamber hanımları! Siz herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Eğer halinize layık bir takva ile korunacaksanız yabancılarla cazibeli bir şekilde konuşmayın ki kalbinde fesat bulunan kimse bir ümide kapılmasın. Konuşurken ciddiyet ve ağırbaşlılıkla söz söyleyin.

  Müfessir Vehbi Efendi bu ayeti tefsir ederken Söylediğiniz söz fitneye sebep olmasın. Yani cazibeli ve ecanibi şüpheye düşürecek bir halde edalı ve naz ü istiğna ile söylemeyin şeklinde izah getirmektedir. Elmalılının ifadesiyle Yayılarak kırıtarak sınık yılışık olduğunda kalbi çürük kötülüğe meyilli kimseler bir ümide kapılırlar. Bundan dolayı da günaha girilmiş olur.

  Vehbe Zühaylî bunu normal konuşmalardan ziyade dinî muhtevada da olsa aynı gerekçe ile mahzurlu görür: Kadının Kuran şeklinde de olsa coşkulu ve nağmeli olarak okumakta iken seslerini işitmek haramdır. Çünkü bunda fitneye sebep olma korkusu vardır.4

  İbni abidîn ise meseleye şu şekilde bir açıklık getirir: Tercih edilen görüşe göre kadının sesi avret değildir. Yalnız zekası kıt olanlar zannetmesinler ki biz kadının sesi avrettir demekle konuşmasını kasdetmiyoruz. İhtiyaç halinde ve benzeri durumlarda kadının yabancı erkeklerle konuşmasına cevaz veriyoruz. Yalnız kadınların yüksek sesle konuşmalarını seslerini uzatmalarını yumuşatmalarını ve nağmeli bir şekilde okumalarını caiz görmüyoruz. Çünkü bunlarda erkekleri kendilerine meylettirmek ve şehvetlerini tahrik etmek vardır. Kadının ezan okuması da bundan dolayı caiz olmamıştır.5

  Bizim de katıldığımız hükmü Faruk Beşer Hoca veciz bir şekilde şöyle dile getirir:

  Kadın her şeyiyle olduğu gibi sesiyle de çekici büyüleyici ve tahrik edicidir ve aslında bu onun çirkin olduğunu değil güzel olduğunu gösterir. Birer nimet demek olan çekici yönlerini bu arada sesini fitneye sebep olmak ve tahrik etmek için kullanırsa yani konuşmasını kırıla döküle ve kadınsı biçimde yaparsa ya da nağmeli sözlerle normal konuşurken zaten tahrik edici olan sesini daha da etkileyici hale getirirse sesi avret olduğundan değil de fitneye sebep olacağından haram olur. Vakarlı ve karşısındakine ümit kestirici edayla konuşursa haram olmaz.6
  Orjinal Link: TEVBE EDENLERİN SİTESİ
  Son olarak zamanımızın müfessirlerinden Muhammed Ali es-Sabûnînin yorumuna yer verelim:

  Açıkça görüldüğü gibi eğer fitneden emin ise kadının sesi haram olmaz. Ancak erkeklerin kadınları fitne ve fesada götüren hallerden uzak tutmaları gerekir.7

  Sorudaki unsurlara gelince şiir ve ilahide ses incelip kalınlaştığı nağmeli olduğu ve cazip bir mahiyete büründüğü için yabancı erkeklerin duyacağı şekilde söylemek beraberinde mahzurları taşımaktadır.

  Hanımların sesli olarak zikretmeleri de şayet yabancı erkekler duyacaksa yine aynı kategoriye girmekte ve birtakım yanlış duyguların uyanmasına sebebiyet vereceğinden ezanda olduğu gibi müsaade edilmemektedir. Ancak kendi aralarında sesli olarak Kuran okumalarında ilahi söylemelerinde ve zikretmelerinde haliyle mahzur olmaz.

  1 Tefsîrü ayatil-Ahkam 2: 167.

  2 Tirmizî Zekat: 12.

  3 Hayatüs-Sahabe 3: 349.

  4 İslam Fıkhı Ansiklopedisi 1: 467.

  5 Reddül-Muhtar 1: 272.

  6 Hanımlara özel ilmihal 314.

  7 Tefsîrü ayatil-Ahkam 2: 167.

  Mehmed Paksu Aileye Özel Fetvalar

  Cevap 2:

  Kadınlarla selamlaşmada dikkat edilecek hususlar:

  a) Genç kız ve kadınlara topluluk halinde olurlarsa selam vermek tek olan yabancı kadına selam vermemek. Ancak büro iş yeri veya resmi daire gibi umuma açık olan yerler bunun dışında tutulmalıdır. İslam'a uygun çalışma şartları ve ırz güvenliği bulunan yerlerde çalışan kadınlarla iş ve meslek gereği görüşen ve karşılaşan erkekler arasında "ünsiyet'in varlığını kabul etmek gerekir.

  b) Sınıf konferans salonu veya düğün salonu gibi yerlerde ders konferans seminer sohbet vb. bir nedenle kadın topluluğunun huzuruna çıkınca selam vermek; fakat yol bahçe merdiven ya da koridor karşılaşmalarında ünsiyet bulunmayan tek kadına veya kadın topluluklarına selam vermemek.

  c) Kız öğrencilerin çoğu zaman babası veya dedesi yaşında bulunan hocalarına okul yönetici veya personeline selam vermesi bunun dışında ünsiyet bulunmayan yabancı erkeklere selam vermemesi.

  Sonuç olarak insanların birbiriyle tanışıp ünsiyet kurmasında ve bir iman kardeşliğinin oluşmasında selamlaşmanın önemli bir yerinin bulunduğunda şüphe yoktur. Hatta İslam'da selam verme kişi için mü'minlik belirtisi sayılmış ve selam verene "sen rnü'min değilsin" denilmesi yasaklanmıştır. (bk. en-Nisa 4/94 Usame b. Zeyd savaş sırasında şehadet kelimesini getirip selam veren bir müşriği öldürmüş ve ölüm korkusundan dolayı böyle söylediğini düşünmüştü. Durumu öğrenen elçisi hiddetlenmiş ve «kalbini yarıp baktınız mı?» buyurarak Usame'ye çıkışmıştır
  Konu ŞehadetGüvercini tarafından (12-12-2010 Saat 02:15 AM ) değiştirilmiştir.

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Organ Nakli Caiz midir?
  By ŞehadetGüvercini in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-17-2013, 02:28 AM
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-06-2012, 01:30 AM
 3. Hamamda yıkanmak câiz midir?
  By Ahkaf in forum Tesettür Baş Örtüsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-13-2011, 08:12 PM
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 05-21-2011, 08:07 PM
 5. Borsa caiz midir?
  By ŞehadetGüvercini in forum Soru ve Cevaplarla İslam
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10-11-2010, 07:41 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379