Teşrik tekbiri getirmenin manası ve hikmetti

Hz. İbrahim(as) Hz.İsmaili (as) kurban etmek üzere iken Cebrail (as) "Allahu ekber Allahu ekber'' dedi.
İbrahim as bu tekbiri işitince ''Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber'' buyurdu.İsmail(as) da ''Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" buyurdu.
Teşrik Tekbiri Teşrik Günlerinde Alınan Tekbir Demektir.
Mükellef olan her Müslümana vaciptir.Bakara Süresi'nin '' Sayılı Günlerde
ALLAHı Zikrediniz....'' Mealinde...ki 203.Ayeti Teşrik Tekbirlerini İşaret Etmektedir.
Zilhiccenin 9.zuncu günü Arefedir.
Arefe günü Sabah namazından başlayarak beş gün-ki zilhiccenin 13.cüBayramın 4. günü İkindi namazına kadar her Farz namazının arkasından "Allahu ekber Allahu ekber Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye Tekbir alınır.Toplam 23 vakit eder.
Sol tarafa selam verdikten sonra ara vermeden daha yerinden kalkmadanmescidden çıkmadan ve dünya kelamı konuşmadan Tekbir getirmek lazımdır.
Teşrik tekbirini okumakta; münferid (namazını yanlız kılan)imimcemaatmükimmüsafirkadın-erkek herkez aynıdır.
Namazın başında imama yetişemeyen kimsede lahık gibi yetişemediği rekatları kaza edip selam verdikten sonra bu tekbiri okur..Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar yirmiüç farz namazının arkasından birer defa "Allahu ekber Allahu ekber Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" diye tekbir getirmeye "teşrîk tekbiri" denir.
Anlamı şudur "Allah herşeyden yücedir Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".