+ Cevap Ver
2 sonuçtan 1 ile 2 arası
Like Tree1Beğeniler
 • 1 Post By muhammet

Şianın İmamet Hakkındaki Görüşleri

 İslami Konular ve kaynakları Katagorisinde ve  Doğru İslam Bilgileri Forumunda Bulunan  Şianın İmamet Hakkındaki Görüşleri Konusunu Görüntülemektesiniz.=>ŞİA'nın İmamet Hakkındaki Görüşleri -1- İmamet kavramıyla beraber, bu kavrama bağlı olarak daha bir çok görüş ve inanç gündeme gelecektir. Şia'nın Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat'tan ayrıldığı en büyük görüş işte bu imamet meselesine dayanmaktadır. Bu başlık altında incelenebilecek konular şunlardır : a) İmamın seçimi b) Ehl-i Şia'nın İmamları Hakkında Söyledikleri ...

 1. #1
  Paylaşımcı Üye
  Üyelik tarihi
  Dec 2009
  Mesajlar
  2.502
  Tecrübe Puanı
  12

  Standart Şianın İmamet Hakkındaki Görüşleri

  ŞİA'nın İmamet Hakkındaki Görüşleri -1-
  İmamet kavramıyla beraber, bu kavrama bağlı olarak daha bir çok görüş ve inanç gündeme gelecektir. Şia'nın Ehl-i Sünnet Ve'l Cemaat'tan ayrıldığı en büyük görüş işte bu imamet meselesine dayanmaktadır. Bu başlık altında incelenebilecek konular şunlardır :
  a) İmamın seçimi
  b) Ehl-i Şia'nın İmamları Hakkında
  Söyledikleri
  c) İmamın Üstünlüğü

  Konu bütünlüğü içinde bu görüşlerin hepsine azda olsa yer verilecektir. "İmamlık ve halifelik, Şia akidesinin çok önemli bir yerini işgal eder. Şia'ya göre imamlık, inanç temellerinden ve İslam'ın rükünlerinden biridir." (1) İmamlara (mutlak) itaat şarttır. Zira onlara itaat, Allah (cc)'a itaat; onlara isyan Allah (c.c)'a isyan demektir. (2) İmamlar, Allah'ın kulları üzerinde hüccetleri ve şahitleridir. (3) İnsanları doğru yola sevk eden, Allah'ın ilminin hazineleri, yeryüzünde Allah'ın halifeleri ve O'na giden kapılarıdır. (4) Allah'ın nurları, yeryüzünün direkleridir. (5) İlimleri derin ve köklüdür. İnsanların muhtaç oldukları her şeyi bilirler! (6) İmamları inkar edenler, Allah'ı ve Peygamber'i inkar etmiş sayılırlar. (7) Allah'ı, Peygamber'ini ve bütün imamlarla zamanın imamını tanımayan bir kimse mü'min olamaz.(8) İmamları sevmek iman; onlardan nefret etmek ise, küfürdür. İmamların emirleri, Allah'ın emri; yasakları da, Allah'ın yasaklarıdır. Namaz, oruç, hac, zekât ve cihad gibi farzlar ancak imamla tamam olur. (9) Yer yüzü, gizli veya açık bir imamdan mahrum olamaz. (10) İmamlar ne zaman öleceklerini (dahi) bilirler. Esasen ölümleri onların ihtiyarına bağlıdır.(11) Meleklere ve Peygamberlere çıkarılan bütün ilimleri, olmuş ve olacak şeyleri, istedikleri her şeyi bilirler.(12) Melekler imamlara haber getirirler. (13) Kur'an-ı Kerim'de ki "ayat, sadikun, ehlü'z-zikir, ulu'l elbab, rasihun, sabikun bil hayrat, ekvam, nimet" kelimeleriyle "İMAMLAR" murad olunmuştur." (14)

  "Görüldüğü gibi Şia, imamlar hakkında çok aşırı bir görüş ve inanca sahiptir. İmamlığı, Peygamberliğin bir parçası ve devamı mahiyetinde görür. Adeta imamları, peygamberler seviyesine yaklaştırmıştır. Nitekim Şianın büyük alimlerinden Ebu Ca'fer Kuleyni'ye göre nebi ve imam arasındaki fark şudur: "Resul kendisine Cebrailin vahiy getirdiği, Cebrail'i görüp ve sesini işiten kimsedir."

  "Nebi, Cebrail'in sesini işiten, gözüyle bazan görüp bazan görmeyen, fakat rüyasında görendir." "İmam ise, meleğin kelâmını işiten, fakat onu ne gözüyle ve nede rüyasında görmeyendir. (15)

  Şia'ya göre imam, Peygamberin yarısıdır. Peygamberin taşıdığı bütün vasıfları ve özellikleri taşır. Peygamberler için inen ayetler, aynen imamlar içinde geçerlidir". (16) "İmamın masumluğu meselesinde (günahsız aynen şöyle derler: "Ali ile Nebi arasında, nübüvvet makamından başka bir fark göremeyiz. Diğer bütün hususlarda ikisi (yani Nebi ile Ali) de müşterek olup aynı vasıfları taşımakladırlar. Fazilet hususunda ikisini müsavi kabul ederiz." derler. (17)

  Aşırı şiilerin fikirleri de şöyledir : "Hz. Ali 'den önceki halifeler hilafeti zorla aldıkları için gasıbdırlar. Onları hilafet makamına getirenler, halifeliklerine inananlar, yolları şaşırmış azmış, zalim kimselerdir. Zira onlar Nebi'nin vasiyetimi inkâr etmişler, böylece imamı hakkından mahrum bırakmışlardır." Bazıları daha aşırı giderek önce üç halifeyi tekfir eder, sonra da onları halife seçenleri ve halifeliklerine inananları kâfir sayarlar." (18)

  Konu ile ilgili inancı Said Havva (Rh.a) şöyle nakleder : "Hz. Ali (ra), dünya ve ahirette Resulullah (sav)'tan sonra yaratılmışların en üstünüdür. Ona karşı savaşan, ona düşmanlık eden, Allah (cc)'ın düşmanıdır." (19) Peygamberlerin yerine ve onların vazifelerini yüklenen imamlar, -tıpkı peygamberler gibi- doğumlarından ölümlerine kadar küfürden, şirkten; büyük-küçük, nefret edilen ve edilmeyen her türlü günahlardan, zellelelerden, hatalardan, unutmaktan ve yanılmaktan masumdurlar. İmamlar Peygamberlerin vasileridir. Allah'ın emri ve Peygamber'in tebliğiyle imamet makamına gelmişlerdir. Her türlü afetlerden, belalardan, günahlardan, zelzelelerden korunmuşlardır. Tıpkı peygamber gibi imamında göğsü yarılmış, her türlü manevi kirlerden temizlenmiş kalbine ilim ve hikmet doldurulmuştur. Böylece hata, sürçme ve yanılmalardan emin kılınmıştır. (İmam Kuleyni). Şia; imamları, Peygamberler gibi masum kabul etmekle onların masum olduğuna dair çeşitli deliller ileri sürmüşlerdir ki; başlıca delilleri şunlardır:

  I—İmama ihtiyaç vardır. Çünkü imam olmadan din işleri yürümez. Biz imamlara itaat etmekle emrolunduk. Şayet imamlar masiyet işleseydi ve başkalarına günah işlemeyi emretselerdi, tenakuz olurdu. Zira masum olmayana uymak suretiyle kullukta bulunmak imkansızdır. Peygamberin bütün özellikleri; aynen imamlarda da gerçekleşir. Peygamber masum olunca, imamında masum olması gerekir. Nitekim, "Ey inananlar Allah'a itaat edin, Peygamber'e ve sizden buyruk sahibi olanlara itaat edin" (20) ayeti, imamlara itaatin şart olduğuna, dolayısıyla masum olduklarına delildir.

  2—Biz hakka uymakla mükellefiz. Herkesin yaptığı hak olamayacağına göre, insanların kendisine uyabileceği masum bir imamın bulunması gereklidir.

  3—Şer'i hükümler bedihi (apaçık) delildir. Akılda tek başına bir şeyi idrak edemez. Rey ise batıldır. Hükmü bilecek masum bir imama ihtiyaç vardır.

  4—Şeriat kıyamete kadar gerekli olduğundan onun bir koruyucusu olması lazımdır. Bu koruyucu Kitap (Kur'an) olamaz. Çünkü kitap, bütün hükümleri ihtiva etmez. Bütün ümmet masum olmadığına göre şeriatı koruyacak masum bir imama ihtiyaç vardır. Yine Kur'an'daki mücmel, Müşterek ve müteşabih ayetlerin manasını bilmek içinde masum imama ihtiyaç vardır.

  5—İmamların sözü dinde, Peygamberlerin sözü gibi hüccet olduğundan imamlara günah caiz değildir. (Kuleyni)

  6—Allahü Teala (cc) ile Hz. İbrahim'in konuşmalarını hikâye eden ".... .Allah, seni insanlara imam yapacağım....." demişti. O (İbrahim) : "Soyumdan da" deyince, "zalimler benim ahdime erişemez" buyurmuştu" (21) ayeti, imamın masum olduğuna delildir.

  7— "Ey Peygamber'in ev halkı ! Şüphesiz Allah sizden kusuru (kiri) giderip sizi tertemiz yapmak ister.!" (22) ayeti de imamların (masum) ismetine delildir.

  8—İmam, Peygamber'in yerine halktan zekat ve vergi toplayacağına göre, adaletine güvenilir olması için masum olmalıdır.

  9—İmam, dinde, kendine müracaat; edilip soru sorulan ve alınan cevaplara göre amel olunan kişi olduğundan, hata etmesi halkın sapmasına sebep olacağından hatadan korunmuş olmalıdır.

  10—Din işleri imama bağlı olduğundan, kıldırdığı namaza güvenilmesi ve halkın ibadetinde şüphe içinde kalmaması için imamın ismet sahibi olması gerekir.

  11—İmam, farzları çiğneğen, kabahatleri işleyen biri olsaydı onun nasbının (tayininin) bir lütuf olması imkansız olurdu. Bu da imamın masum olmasını gerektirir.

  12—İmam kendisine uyulan, demek olduğuna göre, uyulan kimsenin masum olması şarttır. Günah işleyecek olsa, o takdirde kendisine uyulmaması gerekir ki bu batıldır. Allah masum imam nasbına kadirdir, masum imama da insanlığın ihtiyacı kesindir.

  13—Peygamber göndermekten maksat, onun getirdiği dini hükümlere uymak olduğuna göre ve Peygamberin getirdiği dini hükümleri nakleden de imam olduğuna göre, imamın masum olması gerekmektedir.

  14—İmamlar, Peygamberler gibi meleklerden üstündür. Meleklerin masum olduğu nassla sabit olduğuna göre, imamlarında masum olmaları gerekir.

  15—Şia'ya göre, Allah katından hakkı getiren imamların sözleri, Allah'ın sözleri; emirleri, Allah'ın emirleri; taatları, Allah'ın taatları ve günahları da Allah'ın günahı sayılacağından imamların günah işlemeleri imkânsızdır.

  İmamların masumluğuna inanmak farzdır. Çünkü kendisine had cezası gerekli olanın, başkasına dini ceza uygulamasını emretmesi mümkün değildir. Şia (îmamiyye), böylece imamların masum olduğunu ileri sürdükten sonra, onların günah ve hatalarıyla ilgili haberleri de şöyle yorumlar:

  a) İmamlar günah işlemezler. Ancak, müstehabı terk edipte mekruh olanı işlerler. Mevki ve durumlarının yüksekliğine nisbetle bu, onlar için günah sayılmıştır.

  b) İmamlar, Allah'ın emrettiği şekilde halkı doğru yola sevketmek için halkla ilgilenirler de böylece Allah'ı zikirden uzak kalırlar. Bunu bir eksiklik sayarak Allah'a tevbe ve istiğfar ederler.

  c) Marifet mertebeleri sonsuz olduğundan ve her yükseldikleri mertebede, bir öncekini aşağı bulup bunu kusur kabul ederek Allah'a istiğfar ederler. İmam nasbı Allah'a vaciptir. Çünkü imam tayininden maksat, halkın iyiliğini gözetmektir. Halkı sapıtacak bir imam nasbını akıl çirkin bulur. Allah'ın masum olmayanı imam tayin etmeyeceği ise açıktır. İmamın masum olması farzdır. Zira imam masum olmazsa, başka bir imama muhtaç olur, oda bir başkasına... Böylece devir ve teselsül batıldır. Demek ki imamın masum olması şarttır!. "

  Buraya kadar, imamların masum olmasıyla ilgili görüşlerini delilleriyle, kendi kaynaklarından naklettik. Görüldüğü gibi Şia bu hususta çok aşırı gitmiş, imamları Peygamberlerin seviyesine çıkarmıştır. Bunun doğru olmayacağı açıktır." (23)

  1-İbn Babeveyh, Risaletü'l-İ'tikadati'l-İmamiyye, sh:104-107. (Çev.Prof.Dr E.Ruhi Fığlalı). Daha birçok kaynak.

  2-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:185-206. İbn Babeveyh, Risaletü'l-İ'tikadati'l-İmamiyye, sh:109. (Şia'nın En Sağlam Hadis Kitabıdır)

  3-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:190. İbn Babeveyh, Risaletü'l-İ'tikadati'l-İmamiyye, sh:109.

  4-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:191. 193

  5-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:194-196

  6-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:199

  7-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:181-372

  8-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:180

  9-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:200

  10-İbn Babeveyh, Risaletü'l-İ'tikadati'l-İmamiyye, sh:109. Ebu'l-Vefa Taftazani,Kelam İlminin Belli Başlı Meseleleri,sh:97-98.

  11-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:258.

  12-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:255,256,258,260

  13-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:393.

  14-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/1, sh:207,208,209-217...Ayrıca baknz.Hılli, Elfeyn, sh:50-100 vd.

  15-Kuleyni,el-Usul min el-Kafi,C/12, sh:176.

  16-Murteda,Tenzih,sh:3.Hlisi,İhyau'ş-Şeria,sh:58-59.Zencani,Akaidu'l-İmamiyyeti'l-İsna'aşeriyye,sh:73. Donaltson,Akidetü'ş-Şia,sh:317.

  17-İbn-i Ebi'l-Hadid, Şerhi Nehcül Belaga, C.4,Sh:520.

  18-Mevdudi, Hilafet ve Saltanat, Sh: 295-296.

  19-Said Havva, El-Esas Fi's-Sünne, C.8,Sh:22.

  20-Kur'an-ı Kerim, Nisa "Sûresi,Ayet:59.

  21-Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi,Ayet:124.

  22-Kur'an-ı Kerim, Ahzab Suresi,Ayet :33

  23-Doç. Dr.Mehmet Bulut, Ehl-i Sünnet ve Şia'da İsmet inancı, Sh: 133-140. Risale Yay.İst.1991.

 2. #2
  Aktif Üye
  Üyelik tarihi
  Oct 2012
  Mesajlar
  347
  Tecrübe Puanı
  8

  Standart Cevap: Şianın İmamet Hakkındaki Görüşleri

  Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler.Burada altı doldurulmazsa şia propagandası var denilebilinir.Şİanın inancı birer birer sıralanırda sonra olması gereken delillendirilmezse o zaman sıkıntı başlar.Şia " menziletün beynel menzileteyn" diyebileceğimiz bir fırka.Gerçi tüm şiayı aynı kefeye koymak doğru değilsede en hafif tabirle yoldan çıkmış bir fırka demek mümkündür.Bundan dolayı bu inançalarının batıl olduğu da bu yazıda bildirilmelidir

+ Cevap Ver

LinkBacks (?)

 1. Yandex
  Refback Bu Konu
  09-22-2014, 08:03 PM

Benzer Konular

 1. Ümmet ve İmamet
  By Karani in forum Serbest Bölüm
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 04-01-2013, 11:56 AM
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12-26-2012, 01:18 PM
 3. İslam Alimlerinin Oruç Hakkındaki Görüşleri
  By Karani in forum Oruç Ve Ramazan
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-24-2012, 05:43 PM
 4. Sahabelerin görüşleri, hükümleri ve içtihatları
  By HUSEYIN SASMAZ in forum Fıkıh
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02-08-2011, 05:22 PM
 5. Hilafet ve İmamet
  By muhammet in forum Kütübü Sitte
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01-14-2010, 04:38 PM

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
^

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379