Içki ve tütün insanlik için büyük lekedir

Sarhoş edicilerle keyif vericiler; içki ve tütün, insanlık için iki büyük beladır. İçki cemiyetlerin temelini sarsıp fertlerinin ahlâkî fazilet ve tabiî kuvvetlerini bozar.

İslam dininin kurtarıcı hükümleri ve bilhassa İslam âleminin cihanı süsleyen parlak güneşi olan Kur’ân-ı Azîmüşşan’ın âyetleri, alkollü içkileri katiyen haram etmektedir. Bunların zararı ve kötü tesiri tıbben, ahlâken ve aklen muhakkak olduğu halde Müslümanlar için bunların mübtelası bulunmak büyük hatadır.

BEYİT:

Hevâya düşdün ey dil meclis-i takvâya gelmezsin
Gözün aç gâfil olma bir dahi dünyâya gelmezsin.

(Lâ edri)