Yeni doğan çocuğun kulağina ezan ve kamet okuma

Ana babanın çocukları üzerindeki vazifelerinden biri de, çocuk dünyaya geldiği zaman, sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okumaktır.

Çocuğun kulağına ezan ve kameti babası veya başka biri de okuyabilir.

“Hz. Fatıma’dan (r.anhâ) Hz. Hasan dünyaya geldiği zaman, Resûlullah (s.a.v) Hz. Hasan’ın kulağına ezan okudu.”

Çocuğun kulağına ezan ve kamet okunmasının bir başka hikmeti de şudur: Çocuk dünyaya geldiği zaman ilk duyduğu şey Allâhü Teâlâ’nın tevhidi (birliği) olmasıdır. Nitekim ruhunu teslim ettiği zaman da kelime-i tevhid (Lâ ilâhe illallâh Muhammedün Resûlullah) telkin edilir.

Çocuğun sağ kulağına İhlas sûresini okumak da müstehaptır.

“Resûlullah (s.a.v.) bir çocuk dünyaya geldiği zaman kulağına İhlâs suresini okudu.”

İmam-ı Gazâli (rh.) şöyle demiştir: Çocuğun dili dönmeye başladığında ona “Lâ ilâhe illallah” kelime-i tevhidi telkin edilir. Böylece ilk konuşması kelime-i tevhid olmuş olur.