Büyük günahlar

• Allaha şirk (ortak) koşmak.
• Kasten insan öldürmek.
• Sihir (büyü) yapmak.
• Namazı terketmek.
• Zekâtı vermemek.
• Özürsüz ramazan orucunu bozmak.
• Gitmeye gücü yetmesine rağmen hac ibadetini terketmek.
• Anne babaya karşı gelmek, isyan etmek.
• Akrabalarla ilişkiyi kesmek.
• Zina yapmak.
• Livâta yapmak.
• Faiz alıp vermek.
• Haksız yere yetim malını yemek ve ona zulmetmek.
• Allah ve Peygamberinin ismi üzerinden yalan söylemek.
• Savaştan kaçmak.
• Liderin halkına zulmedip zorbalık yapması.
• Kibirlenmek, büyüklenmek.
• Yalan yere şahitlik etmek.
• İçki içmek.
• Kumar oynamak.
• İffetli kadınlara iftira atmak.
• Ganimetten, zekât malından ve devletten para ve mal çalmak.
• Hırsızlık yapmak.
• Yol kesmek (eşkıyalık).
• Yalan yere yemin etmek.
• Haraç toplamak.
• İntihar etmek.
• İnsanların mallarını haksız yollarla almak.
• Yalan konuşmak.
• Hâkimin hükmünde haksızlık yapması.
• Kadınların erkeklere, erkeklerin kadınlara benzemeleri.
• Rüşvet alıp vermek.
• Haberi olduğu halde hanımının zina yapmasına göz yummak (Deyyus).
• Riyakârlık yapmak.
• İlmi dünyalık için öğrenmek ve bilgiyi saklamak (başkalarına öğretmemek).
• Allaha, Resûlüne ve emanete hainlik etmek.
• Yaptığı iyiliği başa kakmak.
• Kaderi inkâr etmek.
• İnsanların duymalarını istemediği şeylerini gizlice dinlemek.
• Koğuculuk (dedikodu) yapmak.
• Lânet okumak.
• Aldatmak ve sözünde durmamak.
• Kâhin, büyücü ve müneccimi (falcı) tasdik etmek.
• Kadının kocasına karşı haksız yere huysuzluk yapması.
• Ölenin arkasından bağırıp-çağırıp kendini dövmek.
• Toplum arasında fitne, fesat ve bozgunculuk çıkarmak.
• Kişinin eşine, ailesine, elinin altında çalışan işçi ve hizmetlilere eziyet etmesi.
• Komşuya eziyet vermek.
• Müslümanlara eziyet etmek ve onlara sövmek.
• Erkeklerin altın ve ipek kullanması.
• Allahtan başkası adına kurban kesmek.
• Bilerek nesebini inkâr etmek ve babasından başkasına baba demek.