Kuranı kerim okumanın fazilet ve önemi

Hadis-i şerifte, gece ve gündüz Kur'an okumak gerektiği bildiriliyor. Namaz kılarken Kur'an-ı kerim okusak, başka zaman okuyamasak emir yerine gelmiş olur mu?

Önce Kur’an-ı kerim okumanın önemini bildirelim. Birkaç hadis-i şerif:
(En üstün ibadet, Kur’an okumaktır.) [İbni Kanî]
(En çok ibadet eden, en çok Kur'an okuyandır.) [Deylemî]
(Kur'an okuyun! Kıyamette size şefaat eder.) [Müslim]
(Kur’an okuyan, Cennet ehlinin reisidir.) [Hakîm]
(Kur'an okuyan bunamaz.) [Tirmizî]
(Kur'an okunan yere rahmet yağar, melekler hazır olur.) [Buharî]
(Kur’an okunan evin bereketi artar, okunmayan ev ise, bereketsiz olur.) [Darimî]
(Kur’an okunmayan evin hayrı azalır, şerri çoğalır, o ev halkına darlık gelir.) [Dâre Kutnî]

Kur'an-ı kerimi hatmetmek ise, daha çok sevabdır. Birkaç hadis-i şerif:
(Kur’an-ı kerimi hatmedene, 60 bin melek dua ve istiğfar eder.) [Deylemî]
(Hatmi okuyanın ve dinleyenin duası kabul olur.) [Ebu Nuaym]
(Üç kere İhlas sûresini okuyan, Kur’anı hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Ey Oğul İlm.]
(Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'anı dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Bezzar]
(Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur'an okumuş gibi sevaba kavuşur.) [Tirmizî]

Kur'an-ı kerimi en az kırk günde bir hatmetmek iyidir. Ayda veya haftada bir hatmetmek daha iyidir. (Şir’at-ül İslâm)

Ramazan-ı şerifte hatim okumak önemli sünnettir. Günde kırk veya en az on âyet-i kerime okuyan gâfillerden sayılmıyor. Kur'an-ı kerim okumaya fırsat bulamayanın, namazda okuduğu âyetler bu miktarı bulur ve gafletten kurtulmuş olur. Vitirle birlikte 5 vakit namazın farzlarında okunan Fâtiha sayısı 20 oluyor. Bir Fâtiha, Besmeleyle birlikte 7 âyettir. Hepsi 140 âyet eder. Zamm-ı sûrelerde en az 3 âyet-i kerime okunur. Sünnet namazlarda da Fâtiha ve zammı sûreler okunur.

Kur'an-ı kerimi, namazda okumak namaz dışında okumaktan daha sevabdır. 5 vakit namaz kılan kimse, Kur'an-ı kerim okuma yönüyle gâfillerden sayılmaz. Okuma imkânı olan, Kur'an-ı kerimi okuyup kırk günde bir hatmetmeye çalışmalıdır.