FATİHA SURESİNİ OKUMANIN FAZİLETİ

Hz. Ebûbekir (r.a.) buyurdular: "Vallâhi'l-Azîm (Azim olan Allâh'a yemin ederim), Muhammed (s.a.v.) bana şöyle söyledi;

Resûlullah (s.a.v.): "Vallâhi'l-Azîm, Cebrail (a.s.) bana şöyle söyledi:

Cebrail (a.s.): "Vallâhi'l-Azîm, Mikail (a.s.) bana şöyle söyledi:

Mikail (a.s.): "Vallâhi'l-Azîm, İsrafil (a.s.) bana şöyle söyledi:

İsrafil (a.s.): "Vallâhi'l-Azîm, Allâhü Teâlâ Azze ve Celle şöyle buyurdu:

"İzzetime, celâlime, cömertliğime ve keremime yemin ederim; kim Bismillâhirrahmânirrahîm ile Fatiha'yı bir kere okursa -sizi şahit tutarım ki- onu bağışlarım, iyiliklerini kabul eder ve kötülüklerini görmezden gelirim."

Bir hadîs-i şerîfte Cebrâil (a.s.) Peygamber Efendimize (s.a.v.): "Ya Muhammed! "Şüphesiz onların hepsine va'd olunan yer Cehennem'dir." meâlindeki (Hıcr sûresinin, 43.) âyeti inince ümmetin hakkında cehennemden korkmuştum. Ancak Fatiha sûresi inince emin oldum." buyurdular.