Allah'ım!
"Bismillâhirrahmânirrahîm"in
sırları hürmetine,
Alemlere Rahmet olarak gönderdiğin Zâta ve onun
bütün âl ve ashâbına, Senin rahmetine ve onun hürmetine yaraşır şekilde
salât ve selâm eyle.
Bize de, Senden başka, hiçbir mahlûkunun
merhametine ihtiyaç bırakmayacak bir şefkat ve rahmetle merhamet
eyle.
Âmin.