"En
çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî" olan Ebû Hüreyre'den
(radıyallahu anh) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz
(sallallahu aleyhi ve sellem) secdede şöyle dua ederdi:

"Allâhümmağfirlî zenbî küllehû dikkahû ve cillehû ve evvelehû ve âhirehû ve alâniyetehû ve sirrehû:
Allahım! Günahımın hepsini; küçüğünü, büyüğünü, öncesini, sonrasını, açığını, gizlisini, bağışla, mağfiret eyle"