Yağmur Duası


Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- yağmur duâsına çıkınca:
"Ey Rabbim kullarını içir, rahmetini yay, ölü beldeni dirilt." derlerdi. (36)

(36) Ebû Dâvud, hadis: 1176.