Belâ, Tuzak ve İlâhî Gazabdan Korunmak


"Allah teâlâ buyuruyor: Ümmetine söyle! On defa sabahleyin
desinler, on defa akşamleyin, on defa da yatarken. Yatarken demeleri mukabilinde dünyâ belâları onlardan def olunur. Akşam demeleri mukabilinde şeytanın tuzaklarından kurtulurlar. Sabahleyin demelerine mukabil gadabımdan mahfuz kalırlar. " (37)

(37) krş. Tuhfetû'z-zakirîn, 197.