Hoşlanılan veya Hoşlanılmayan durumda


"Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-e sevdiği bir iş zâhir olunca:
"Allah'a hamd olsun ki ancak O'nun ni'metiyle sâlih ameller tamama erer." der, sevmediği bir işle karşılaşınca da:
"Her halde Allah'a hamd ederiz" derlerdi." (47)


(47) el-Ezkâr, 284 (İbn Mâce, İbn es-Seniy'den)